Samenwerking tussen studieverenigingen TU/e en BIM Onderwijs
10 april 2020 
in 4D
6 min. leestijd

Samenwerking tussen studieverenigingen TU/e en BIM Onderwijs

Welkom bij de studievereniging!

Als je besluit Bouwkunde te studeren, of een bachelor of master te volgen aan de TU in Eindhoven, kun je gratis en voor niets lid worden van de studievereniging CHEOPS. Naast kortingen op aankoop van studieboeken en tal van activiteiten, krijg je hiermee ook toegang tot een geweldig netwerk van studenten en bedrijven. CHEOPS en twee van haar subverenigingen, KOers en of CoUrsE! sloten zich aan bij de BIM Onderwijsdag. Een goede reden om een aantal bestuurders van deze verenigingen te spreken.

Gijs Ebbers zet dit jaar zijn studie op een laag pitje om zich in te zetten als bestuurder Public Relations van de studievereniging CHEOPS. Met ruim 1800 leden een grote vereniging met tal van activiteiten. Gijs: `Onze vereniging kent een gratis lidmaatschap voor alle Bouwkunde studenten. Zowel de Bachelor als Master opleidingen. Ze krijgen daarmee kortingen en hebben toegang tot onze activiteiten. Die variëren van gezellig tot verdieping. Met buitenlandse reizen, netwerkbijeenkomsten en symposia.`

`We hebben als vereniging een erg goed contact met het bedrijfsleven. Het in contact brengen van studenten met bedrijven is een van de belangrijkste taken van onze vereniging. Dit intensieve contact is heel belangrijk bij universitair onderzoek en ontwikkeling van het vakgebied. Maar natuurlijk ook voor de studenten om zich op de arbeidsmarkt te kunnen oriënteren. We blijven zo nauw met de bouwpraktijk verbonden. En BIM is een van de fronten in de ontwikkeling van de bouw. Hier worden grote stappen gezet en dus heeft het onze aandacht. De aansluiting bij de BIM Onderwijsdag is voor ons daarom erg interessant.´

CHEOPS kent vijf subverenigingen die zich meer toeleggen op specialismen binnen bouwkunde. Voor de leden van Of CoUrsE! (Construction Management and Urban Development study association Eindhoven) en Koers (de vereniging voor studenten ´Structural Design´ aan de TU/e), is bouwen met BIM een belangrijk onderdeel van de studie. Onder andere Of CoUrsE! bestuursleden Ramin Khoshnevisansari en Rob Peters zijn daarom in gesprek gegaan met Delano Kenepa van BIM Onderwijs. Het gesprek monde uit in een samenwerking.

BIM Onderwijs en TU/e studieverenigingen gaan samenwerken
Van links naar rechts: Voorzitter Of CoUrsE!: Ramin Khoshnevisansari. BIM Onderwijs en BIMregister: Delano Kenepa en Commissioner of Public Relations Of CoUrsE!: Rob Peters

BIM 4D-planning

Selahattin Dülger, van de activiteitencommissie in het bestuur van of CoUrsE!, is net afgestudeerd aan de TU/e. Hij verdiepte zich al tijdens zijn HBO jaren in Utrecht in het ontwerpen van BIM 4D. Dit onderwerp is verder verdiept in een masterproef aan de TU/e, waarbij hij onderzocht hoe de voortgang op de bouwplaats eenvoudig gemonitord kan worden en dat de informatie automatisch teruggekoppeld wordt met de BIM 4D-planning. (Zie uitgelicht).

Het Vertigo gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven

Selahattin combineerde de studie met een bestuursfunctie bij of CoUrsE! “Sinds september zit ik in de activiteiten commissie. Ik woon nu in Eindhoven en had behoefte aan een netwerk van interessante bedrijven en medestudenten. Dan is zo´n studievereniging een geweldige plek. Ik organiseer formele en informele bijeenkomsten en leg daarbij de nadruk op de contacten met het bedrijfsleven, want die zijn voor studenten erg belangrijk. Ook ik heb daar nu na mijn afstuderen veel profijt van.”

Van mbo naar wo

Marc Nijenhuis, ´Commissioner of Public Relations´ in het bestuur van de ongeveer 300 leden tellende studievereniging KOers, legde een lange weg af in de bouwopleidingen en bouwpraktijk om nu op het hoogste niveau te acteren. ´Van MBO naar HBO en nu een master constructief ontwerpen.´ Hij onderschrijft het belang van het contact tussen studenten en het bedrijfsleven en de bouwpraktijk waarmee hij tijdens zijn studie al veel ervaring opdeed. ´Ik liep stage als constructeur bij Aveco de Bondt in Holten, waar ik na mijn stage in mijn vrije tijd ben blijven werken. Mijn HBO studie rondde ik af bij ABT B.V. in Velp en waarna ik besloot een master te gaan doen aan de TU in Eindhoven om een sterke basis te creëren voor een baan in de ingenieurswereld. Daarnaast zet ik mij nu, samen met mijn bestuursgenoten van  KOers, in om leuke en leerzame activiteiten te organiseren voor mijn medestudenten.´

BIM Studenten Battle en BIM Onderwijsdag

Gijs: ´We bieden de subverenigingen een belangrijk netwerk aan voor het organiseren van hun activiteiten. De samenwerking met BIM Onderwijsdag past in dat plaatje. Dit jaar zullen de studieverenigingen aandacht geven aan de BIM Studenten Battle en BIM Onderwijsdag. ´We kenden de evenementen al wel, maar we waren nog niet in de gelegenheid er langs te lopen´, zegt Gijs. `CHEOPS heeft in haar netwerk goede contacten met Vectorworks en Archicad, maar er zijn natuurlijk nog tal van andere interessante spelers in dit veld. We leveren graag onze bijdrage aan de evenementen.´ Dat geldt ook voor de twee subverenigingen die elk vanuit hun specialisme alles te maken hebben met BIM ontwikkelingen in de bouw.

Als er geen corona was…

Voor alle studieverenigingen verandert de situatie dit jaar nu thuisblijven om verspreiding van het Corona virus te voorkomen, het verstandige advies is. `Alle fysieke activiteiten zijn afgelast. Maar er is nog genoeg te doen,´ zegt Gijs Ebbers van CHEOPS. ´Het onderwijs heeft snel de omschakeling kunnen maken naar digitaal onderwijs. Wij bieden de studenten nu veel digitale, virtuele activiteiten en online informatie over de ontwikkelingen binnen de Bouwkunde en de TU/e. Donderdagen is er nu een online borrel en doen we een pubquiz.´

Op de website van of CoUrsE! staat bij upcoming events: ´no upcoming events.´ “het is ontzettend jammer dat ons symposium niet door kan gaan door de Corona crisis,” zegt Selahattin. Hij had er net maanden voorbereiding opzitten. “Helaas moet ik nu tien bedrijven afbellen en ook de voorbereiding van een studiereis naar Seoul moet de koelkast in. We doen wel zoveel mogelijk online activiteiten, maar ik had me natuurlijk dit bestuur jaar iets anders voorgesteld.” In ieder geval ligt er voor nieuwe bestuurders in het volgend academisch jaar een draaiboek klaar.

KOers houdt de sfeer er in met een virtueel koffiemoment voor de leden en online lunchlezingen. Marc: ´Het is jammer dat de lunchlezingen, een excursie met bedrijf- en projectbezoek en een wedstrijd voor studenten over constructieve veiligheid en integrale kwaliteitsborging  niet door kunnen gaan. Met een Stay@home bingo, de online KOers Pub Crawl en een offshore engineering lunch lecture, houden de constructeurs de moed er in. Marc: ´Gelukkig is er online nog veel mogelijk, want je studietijd moet naast leerzaam ook een leuke tijd zijn!`

Puntenwolk brengt de bouwpraktijk naar het 4D BIM model

Vorig jaar rondde Selahattin Dülger zijn Masterstudie aan de TU/e af. “Traditioneel is het bijhouden van de voortgang op de bouwplaats intensief werk waarbij de uitvoerder fysiek op de bouwplaats moet rondlopen om te kijken hoe ver het werk is gevorderd en hiervan een rapportage moet maken. Ik onderzocht methoden om de praktijksituatie vast te leggen in een door slimme camera´s gegenereerde puntenwolken. Dit beeld van de bouwplaats op dat moment in tijd, kan met die beelden met het 3D model in de computer worden vergeleken. Om dat praktijkbeeld te genereren zijn betaalbare camera´s op de markt die aan de giek van een kraan kunnen worden bevestigd. Met een relatief kleine investering is veel tijd te winnen en beschikt de uitvoering en planning over zeer nauwkeurige informatie.”

Een korte samenvatting van de BIM thesis

Tijd is geld voor alle bouwprojecten. Binnen het domein van Building Information Modelling (BIM) worden nieuwe technieken ontwikkeld om het tijdsaspect te beheersen, zoals BIM 4D. Hier wordt het 3D-model van BIM gecombineerd met de bouwplanning, wat resulteert in een visualisatie van de planning. Bouwprojecten worden gekarakteriseerd als een dynamisch proces, waarbij de planning continu afwijkt van de werkelijke situatie. Het bijhouden van de planning in BIM 4D wordt gekenmerkt als tijdrovend en arbeidsintensief. Het onderzoek van Selahattin richt zich op het automatiseren van het proces, waarbij een tool wordt ontwikkeld in de computertaal Python. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om bouwplaats-informatie op te halen. Dit gebeurt met behulp van een monitoringtechniek genaamd fotogrammetrie die puntenwolken genereert met behulp van kraancamera’s. De tool is getest op een casestudy, en het blijkt dat de nauwkeurigheid van het detecteren van bouwelementen 100% is. De gegevens van gedetecteerde elementen worden eenvoudig geëxporteerd naar het BIM 4D-model, wat resulteert in een bijgewerkte planning. Geconcludeerd wordt dat naast de visualisatiemogelijkheden van BIM 4D ook de voortgang van de bouw kan worden gevolgd en vergeleken met de planning. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de ontwikkelde tool niet volledig automatisch is. Desondanks kan de ontwikkelde tool opzichters, bouwplaatsmanagers, projectplanners en projectmanagers dienen om de projectplanning op basis van puntenwolken te vergelijken en vast te stellen of het project op schema ligt of achterloopt. Het hele proces kan helpen tegen grote tijdrovendheid en arbeidsintensiviteit en stimuleert daarom de praktijk om in de toekomst steeds meer gebruik te maken van BIM 4D. Selahattin daagt studenten uit om te onderzoeken hoe het hele proces volautomatisch kan worden gemaakt.

Meer informatie: [link naar het 4D BIM rapport]

 

Door: BIM Onderwijs redactie

 

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen