BIM Onderwijs werkgroepen

mbo, hbo en wo docenten werken samen met bedrijven aan een optimale aansluiting

Deelnemen? Neem contact op


BIM Onderwijs Werkgroepen

De BIM Onderwijs Werkgroepen zijn de landelijke werkgroepen waar mbo, hbo, wo en bedrijven elkaar treffen. Tijdens deze bijeenkomsten leert men van elkaar en wordt het netwerk uitgebreid. De kennis die wordt opgedaan wordt bijvoorbeeld gebruikt tijdens de BIM implementatie bij onderwijsinstelling. De BIM Onderwijs Werkgroepen zijn opgedeeld in: BIM in het mbo, BIM in het hbo en BIM in het wo.  
Samengevoegd heten de werkgroepen: BIM Onderwijs werkgroepen.

Ontstaan

De BIM Onderwijs Werkgroepen zijn ontstaan doordat diverse BIM Onderwijs partners hebben aangegeven dat zij studenten ontvangen van verschillende onderwijsinstellingen en de bedrijven een erg groot verschil in kennis ervaren. Zo gaf één van de bedrijven aan:
"we ontvingen twee afstudeerders, één van hen kwam uit het noorden en de ander uit het zuiden van de provincie. Ze kwamen bij twee verschillende onderwijsinstellingen vandaan. De ene student kwam binnen en had jaren ervaring in het BIM kennislab, de andere student wist  niet wat BIM betekent."


Elk jaar twee bijeenkomsten op locatie

Om de bovenstaand beschreven situatie zoveel mogelijk te verminderen komen onderwijs en bedrijven vier keer in het jaar samen op een centrale locatie in het land. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren zowel onderwijsinstellingen vanuit het mbo. hbo, wo als bedrijven elkaar de laatste ontwikkelingen. Daarmee bevorderen we met elkaar een betere aansluiting. Wanneer de studenten na hun afstuderen het bedrijfsleven ingaan plukken zowel zij als de bedrijven daar de vruchten van. Vooral doordat de afstudeerders een zo klein mogelijke kans op een mismatch hebben bij het bedrijf waar zij gaan werken. Aan de andere kant kunnen zij met hun BIM kennis bedrijven vooruit helpen tijdens bijvoorbeeld stages.Een greep uit de deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen

Testimonials

"Tijdens de BIM Onderwijs Werkgroepen vond ik het interessant om vanuit verschillende perspectieven te zien hoe BIM gebruikt wordt. Ik heb goede ideeën kunnen opdoen voor de implementatie op onze

eigen school."

Serge - Mbo docent
Gilde Opleidingen

"Dankzij Delano zijn manier van organiseren en contact leggen kan KUBUS als softwarebedrijf stappen maken in het BIM onderwijs en onze software introduceren bij studenten. De BIM Onderwijs Werkgroepen die worden organiseert zijn altijd weer een netwerk-succes."
Ruby - Educational bij Kubus

“Een goede BIM informatie uitwisseling is belangrijk. Het is van belang dat onderwijsinstellingen ervaringen delen over hun BIM implementatie, van elkaar leren en het BIM-onderwijs verbeteren. De BIM Onderwijs Werkgroepen geven hier prima uitvoering aan.”

Theo - Hbo docent Avans

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de
BIM Onderwijs Werkgroepen

Technologische ontwikkelingen in het onderwijs

De ontwikkelingen gaan hard.
Met elkaar ontwikkelen we standaarden om
beter op elkaar aan te sluiten.

Overtuigd? Meld je aan!

Neem contact op


BIM Onderwijs Werkgroepen FAQ

Wat zijn de BIM Onderwijs Werkgroepen?

De BIM Onderwijs Werkgroepen zijn opgericht om met elkaar op inhoud de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te optimaliseren. Specifiek op het gebied van BIM. Het kan zijn dat we met elkaar besluiten een gezamenlijke standaard af te spreken, zodat iedereen op een bepaald vlak weet waar hij of zijn aan toe is. We proberen zoveel mogelijk discrepantie te voorkomen.

Voor wie zijn de BIM Onderwijs Werkgroepen?

Voor mbo, hbo en wo docenten. Maar ook bedrijven zoals installateurs aannemers, architecten, softwareleveranciers etc.

Wat is de locatie van de BIM Onderwijs Werkgroepen?

We proberen het vanwege het landelijke aspect altijd zoveel mogelijk centraal in Nederland te organiseren. De Hogeschool Utrecht is dan ook al veelvuldig gastheer geweest voor de bijeenkomsten.

Hoe vaak zijn de BIM Onderwijs Werkgroepen per jaar?

Twee keer in het jaar komen we bij elkaar.

Worden er verslagen gemaakt en presentaties gedeeld? En zo ja kan ik die ontvangen?

Ja er worden verslagen gemaakt en presentaties gedeeld van de bijeenkomsten, deze delen we onder de BIM Onderwijs partners en daarmee binnen de BIM Onderwijs Academy.

Ik heb interesse om aan te haken, waar kan ik mij aanmelden?

Je kunt contact opnemen met BIM Onderwijs via de contactpagina. We bekijk dan samen de mogelijkheden.

Wil je ook deelnemen? Neem snel contact op met BIM Onderwijs