BIM ontwikkelingen bijhouden in het onderwijs
BIM in het onderwijs
BIM Onderwijs
BIM in het onderwijs
11/11/2019
2 min
0

BIM ontwikkelingen bijhouden in het onderwijs

11/11/2019
2 min
0

Peter Breeman is docent Docent Bouwkunde en Opleidingscoördinator Bouw bij het Techniekcollege in Rotterdam. Al jaren werkt hij aan de BIM ontwikkelingen voor zijn leerlingen. Het team van het Techniek college eindigde als tweede tijdens de BIM Studenten Battle.

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn afstudeerproject was werken met BIM. Ik was ervan overtuigd dat we dit direct konden gebruiken in het vernieuwde onderwijsconcept bij het Techniek college in Rotterdam en ging hier enthousiast mee aan de slag.

BIM onvolwassen

Helaas ging dat niet zo eenvoudig. We constateerden als onderwijsteam dat er nog teveel vragen waren en er was te weinig commitment om het goed te laten landen. Je zou kunnen zeggen dat we nog BIM onvolwassen waren.

BIM ontwikkelingen

Wel zijn we het ontwikkelingstraject opgestart om BIM in ons onderwijs te implementeren. In hetzelfde jaar sloot ik aan bij BIMregister, waarbij regelmatig met andere partijen vakkennis werd gedeeld. Dit enthousiasme nam ik mee terug naar het onderwijsteam. Langzamerhand ontstond het besef dat we als onderwijsteam mee moesten gaan met deze ontwikkelingen.

Peter Breeman, links en collega’s van het BIM onderwijs aan het Techniek College Rotterdam

Peter Breeman, links en collega’s van het BIM onderwijs aan het Techniek College Rotterdam

In de beroepspraktijk werden onze studenten steeds vaker geconfronteerd met het feit dat de meeste bedrijven al vergevorderd waren in het BIM-proces. Om te garanderen dat onze studenten ook in de toekomst aan kunnen haken bij de beroepspraktijk, moesten we het onderwijs aan laten haken. Bij de jaarlijkse verbetercycli besloot het team daarom naar manieren te zoeken dit proces in één van de simulatieprojecten te verwerken.

In het oorspronkelijke idee wilde ik het verwerken in het tweedejaarsproject. Maar gezien de ontwikkeling van de studenten zou het te vroeg zijn hen in deze fase hiermee te belasten. Noodzakelijke competenties als samenwerken, overleggen en overtuigen zijn in dit leerjaar nog in onvoldoende mate aanwezig.

Bouwkundige basis

De focus ligt in de eerste twee jaar namelijk meer op het vormen van de bouwkundige basis. In de daaropvolgende stages werken studenten verder aan de noodzakelijke competenties die binnen het BIM-proces noodzakelijk zijn. Vandaar dat we besloten het derdejaars-project te herzien.

Peter Breeman over BIM in het onderwijs:
“Lesgeven wordt overleggen. Samen met de leerlingen problemen oplossen”

In 2019 zijn we een BIM pilot gaan draaien. Allereerst hebben we de werkprocessen verdeeld in verschillende functierollen: modelleur, uitvoerder, werkvoorbereider/calculator & constructeur. Vervolgens was het van belang dat de begeleiding hierop werd afgestemd. In de traditionele simulatieprojecten was één docent verantwoordelijk voor de begeleiding en één voor de beoordeling van de werkprocessen.

Breeman en Arnout Sarmaat tijdens de BIM Onderwijsdag

Breeman en Arnout Sarmaat tijdens de BIM Onderwijsdag

De nieuwe situatie

Maar de nieuwe situatie vereiste ook een nieuwe begeleidingsvorm. Meerdere begeleiders werden aangesteld, die elk vanuit hun eigen expertise de verschillende rollen begeleidden. Dit vroeg om aanpassingsvermogen van collega’s. Het frontaal lesgeven moest plaats maken voor een overlegstructuur waarin er samen met de leerlingen gekeken werd naar problemen en mogelijke oplossingen.

Dit is een belangrijk punt in de verandering van het onderwijsproces en de kans van slagen betreft de BIM ontwikkelingen. Iedere betrokken docent bij het werken met een BIM moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen in deze begeleiding. Dit vraagt om een groot team belang en de samenwerking van een onderwijsteam.

Samen met mijn collega’s kan ik met gepaste trots terugkijken op het afgelopen jaar. De samenwerking verliep in de meeste groepen goed en met een tweede plek in de landelijke BIM Studenten Battle is een goede basis gelegd. We kijken er naar uit deze basis de komende jaren flink uit te breiden!

Door: Peter Breeman, Docent Bouw, Techniek College Rotterdam

Reacties
Categorieën