Hogeschool Windesheim stemt BIM-onderwijs af op de praktijk
12 december 2023 
2 min. leestijd

Hogeschool Windesheim stemt BIM-onderwijs af op de praktijk

“BIM krijgt een steeds grotere plaats binnen onze opleiding Bouwkunde”

Windesheim Zwolle is een brede hogeschool met een groot aanbod trainingen en opleidingen van een hoog niveau én een gewaardeerd partner van bedrijven en instellingen. Eén van de aandachtspunten binnen Windesheim, is dat de opleidingen goed moeten aansluiten bij de praktijk. Dat geldt ook voor de opleiding Bouwkunde. BIM was hierbinnen al een belangrijk onderwerp, maar dit wordt in de toekomst alleen nog maar meer.

Mahmoud Zada is binnen Windesheim Zwolle verantwoordelijk voor het vakgebied BIM binnen de opleiding Bouwkunde. “Hierbij hou ik me bezig met digitalisering in de bouw, informatie-uitwisseling en alles wat daarbij komt kijken”, vertelt hij. “Ik ben ruim een jaar geleden gestart bij Windesheim met als doel om de BIM-leerlijn nog beter aan te laten sluiten op de huidige praktijk. Binnen de opleiding is er al veel kennis over BIM, maar de ontwikkelingen gaan snel en het is daarom zaak om deze actueel te houden. Daar hou ik me mee bezig.”

BIM binnen de opleiding

BIM is al sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de opleiding Bouwkunde. “En terecht”, stelt Mahmoud. “BIM, of building information management, is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met de bouw. Binnen de opleiding kijken we vooral naar het modelleren en het uitwisselen van informatie tussen bouwkundige disciplines. In theorie behandelen we de verschillende onderwerpen die hierbij komen kijken, maar we vinden het ook belangrijk om aan te blijven sluiten op de snel veranderende praktijk. Met dat doel stemmen we bijvoorbeeld de opdrachten die studenten uitvoeren af op de praktijk en betrekken we het bedrijfsleven.”

Een van de ontwikkelingen die men bij Windesheim ziet, is dat BIM steeds groter wordt. “Modellen omvatten meer informatie en door technische ontwikkelingen kunnen en doen we ook meer met deze informatie. Om dat te begrijpen is het belangrijk dat studenten een goede overview krijgen van wat BIM precies is. Voorheen ging het hierbij vooral om informatie in de vorm van geometrie en tekeningen, maar nu komt er veel meer specifieke informatie per discipline bij kijken. Niet alleen architecten en bouwkundig ingenieurs BIM-men, maar bijvoorbeeld ook aannemers en onderaannemers. Het is belangrijk om als student verstand te krijgen van welke disciplines op welke manier omgaan met BIM. De laatste inzichten nemen we mee in de curriculumvernieuwing waar we nu midden in zitten.”

windesheim-algemeen_business

Competente studenten afleveren

Mahmoud vervolgt: “De uitdaging voor ons als Windesheim en de opleiding Bouwkunde is om competente studenten af te leveren aan het werkveld. Met het oog hierop moeten we bewust  keuzes maken met betrekking tot wat een student moet weten en kunnen. Waarom werken we bijvoorbeeld met ArchiCAD en niet met Revit, wat een groter marktaandeel heeft? Over dat soort vragen hebben we nagedacht en we hebben besloten om hier ook verandering in te brengen. Niet door een andere keuze in software, maar juist door te kijken naar wat een student nodig heeft. De vaardigheid van het modelleren is belangrijker dan het softwarepakket. Op dit moment voeren we een curriculumvernieuwing door, waarin we nadenken over de plaats van BIM binnen het nieuwe onderwijs. Eén ding is zeker: dit krijgt alleen maar een grotere plaats binnen de leerlijn informatiemanagement en in de praktijkopdrachten waaruit ons nieuwe curriculum is opgebouwd.”

windesheim-studenten-lopen

Samen werken aan hetzelfde doel

Het moge duidelijk zijn dat Windesheim als hogeschool graag het contact wil houden met het werkveld. Mahmoud: “Dit doen we door middel van werkveldadviescommissies, maar bijvoorbeeld ook door het partnerschap met BIMregister. Ook hierdoor kunnen we in contact komen met andere spelers op het gebied van BIM. Samen werken we aan hetzelfde doel!”

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen