Hogeschool Inholland helpt de sector om de digitalisering te versnellen
23 januari 2024 
4 min. leestijd

Hogeschool Inholland helpt de sector om de digitalisering te versnellen

BIM en GIS zijn een rode draad binnen onze opleidingen Civiele Techniek, Bouwkunde en Bouwmanagement & Vastgoed”

Hogeschool Inholland leidt zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelt praktijkgerichte kennis. Dit doet de onderwijsinstelling verspreid op diverse locaties over de Randstad en op diverse gebieden: van gezondheid tot economie en van techniek tot onderwijs. Ramon Vlaar zette binnen het cluster Bachelor Built Environment (afgekort BBE), waar de opleidingen Civiele Techniek, Bouwkunde en Bouwmanagement & Vastgoed onder vallen, een BIM-leerlijn (nu informatiemanagement) op. Hij vertelt: “Tot een aantal jaren terug werd BIM gezien als een doel op zich. Dit resulteerde soms in één vak binnen een opleiding. Vanaf 2020 kwam hier snel verandering in. BIM is juist een hulpmiddel om verschillende projectprocessen te ondersteunen en projectdoelen te bereiken; van de initiatieffase tot en met de beheer- en onderhoudsfase. Daarom is het belangrijk dat het van jaar 1 tot en met 4 een rode draad is binnen onze opleidingen. Zo kunnen we de verschillende facetten aan bod laten komen in relatie tot het BIM-toepassingsgebied, evenals het integraal kunnen samenwerken.”


BIM modules

Binnen de opleiding Bouwkunde gaan er inmiddels vijf modules over BIM, binnen de opleiding Civiele Techniek zeven en bij de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed drie modules. Deze modules zijn altijd gekoppeld aan een te bereiken doel van de gelijktijdig lopende projectcasussen die de studenten voor hun opleiding doen. Op die manier worden nut en noodzaak bij elkaar gebracht. De focus binnen de modulen is gericht op de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de functierollen BIM modelleur of BIM engineer en (startend) BIM coördinator.

De modules binnen de opleiding Bouwkunde zien er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • Jaar 1: In het eerste jaar maken de studenten kennis met BIM en het basale informatie modelleerproces.
  • Jaar 2: De studenten gaan aan de slag met BIM datamanagement. Ze leren modellen opzetten op basis van open standaarden en ILS-en (zoals de BIM basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering), leren hoe zij hiermee effectief kunnen communiceren en verschillende toepassingen kunnen afdekken.
  • Jaar 3: In dit jaar ligt de focus op data verzamelen en coördinatie. Studenten gaan aan de slag met laserscanning, maken een as built model, gebruiken open data om gebouwen te geo-positioneren en leren over het visualiseren van data. Ook BIM coördinatie komt in dit leerjaar aan bod: hoe coördineer je een BIM-proces? Hoe maak je op basis van een BIM-protocol een BIM-uitvoeringsplan (BUP)? Hoe communiceer je effectief en efficiënt over en weer tussen disciplines en borg je de te bereiken doelen en data-kwaliteit?
  • Jaar 4: In jaar 4 werd recent het vak Data Driven Kwaliteitszorg geïntroduceerd, over de kwaliteitscyclus en systems engineering voor verificatie en validatie. Aandacht gaat binnen deze module ook uit naar de Wet Kwaliteitsborging: hoe kun je slim en efficiënt omgaan met data, de verschillende eisen bij elkaar brengen om zo de kwaliteit te borgen, maar ook data-analyses te verrichten op basis van de verzamelde data?

Digital Discovery Lab

Naast zijn rol als docent en eindverantwoordelijke voor de leerlijn Informatiemanagement binnen Hogeschool Inholland, is Ramon samen met Joost Weijers als docent en onderzoeker vanaf 2023 gekoppeld aan het lectoraat Gebouwde Omgeving en richtten zij in 2020 samen het Digital Discovery Lab op.


Ramon Vlaar
Docent/Onderzoeker gebouwde omgeving bij
Hogeschool Inholland


Joost Weijers
Docent/Onderzoeker gebouwde omgeving bij
Hogeschool Inholland


-
“Hiermee zorgen zij voor de koppeling tussen onderzoek, werkveld en onderwijs”, vertelt Joost Weijers, die vanuit zijn bouwkundige achtergrond en civieltechnische ervaring bijdraagt aan het lab. “Het doel van het Digital Discovery Lab is om aan te blijven haken bij de razendsnelle ontwikkelingen in relatie tot digitalisering van de bouw in de markt en bij voorkeur hierop vooruit lopen. Zo borgen we ook dat we in het in onderwijsprogramma geactualiseerde kennis kunnen blijven overdragen. In het Digital Discovery Lab werken we samen met studenten en bedrijven aan actuele vraagstukken: digitale innovaties, maar ook het toepasbaar maken van zaken en het onderzoeken of en hoe we hiermee meerwaarde kunnen creëren. Alle kennis die we opdoen is terug te vinden op onze website. Zo proberen we de sector te helpen met de versnelling rondom digitalisering. Het Digital Discovery Lab richt zich op verschillende focusgebieden, waaronder BIM en digital twins op gebiedsniveau.”

Digital Discovery Lab

BIM raakt iedereen

“BIM raakt ons allemaal in de sector, of je nu constructeur bent, installatieadviseur of bouwfysisch adviseur”, vervolgt Ramon. “Iedereen participeert in datagedreven werken. Wij merken echter dat veel partijen wel bekend zijn met de term BIM, maar nog niet voldoende inzien dat zij ook gebruik kunnen maken van de informatie die wordt opgebouwd in een BIM. Ook dat is informatiemanagement. We zien het als uitdaging om deze partijen hierin mee te nemen. Zij weten tenslotte het beste welke informatie nodig en betrouwbaar is. Wij hopen dat deze werelden de komende tijd meer bij elkaar gaan komen.”

Samen sterk

Via het Digital Discovery Lab en haar beroepenveldcommissie heeft Hogeschool Inholland veel contact met het bedrijfsleven. Het partnerschap met BIMregister versterkt dit bovendien nog eens. Ramon: “BIMregister doet belangrijk werk. Wij vinden het belangrijk om hier ook ons steentje aan bij te dragen. Dat deden we al binnen de BIM Onderwijsdag, maar nu ook als partner van BIMregister. Samen met de andere partners laten we zien dat we met elkaar bereid zijn om te ontwikkelen en kennis te delen om samen de sector verder te brengen. Een mooie stap op weg naar het bereiken van onze gezamenlijke doelen!”

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen