10 vragen aan partner 2BA en directeur Martin Kreijenbroek
07 mei 2020 
4 min. leestijd

10 vragen aan partner 2BA en directeur Martin Kreijenbroek

2BA is een dienstverlenende organisatie in de installatiebranche. Het is in 2004 opgericht door de brancheverenigingen van installateurs en groothandels. Het is een non-profit organisatie die product- en handelsgegevens van installatiematerialen van meer dan 400 fabrikanten ontvangt, controleert en distribueert. Deze gestandaardiseerde gegevens bereiken zo bijna 200 groothandels en meer dan 2100 installatiebedrijven.

Samen met Techniek Nederland  en FEDET zet 2BA met een Universele Objecten Bibliotheek (UOB) een volgende stap. Het mogelijk maken van 3D-tekenen op basis van door de fabrikant uitgeschreven productdata. 2BA sloot zich onlangs aan bij BIMregister. Tijd voor een kennismaking met de directeur en het werk van de organisatie in tien vragen:

1. Wie is Martin Kreijenbroek?

Ik ben 58 jaar, van origine bioloog. Nu bijna 35 jaar getrouwd. Ik heb drie kinderen en misschien wel het belangrijkste: één kleinkind!

Mijn grootste hobby’s zijn Italië en gedichten schrijven, waarin ik met woorden foto’s maak van mijn gedachten.

Matin Kreijenbroek

Matin Kreijenbroek

2. Wat is uw functie?

Directeur van 2BA.

3. Wat is 2BA?

Om die vraag te beantwoorden moeten we even een stap terug. In 2004 moest elke groothandel en elke installateur maar zien hoe hij van zijn leverancier productinformatie en prijslijsten kreeg. Die klus kon efficiënter en vanuit dat idee is 2BA geboren.

2BA staat voor Bestand Beheer Artikelen en zoals de naam al zegt houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van al die data bestanden voor de verschillende sectoren uit de installatiebranche. Voor alle abonnees is dagelijkse uitwisseling van data met 2BA mogelijk zodat iedereen over de meest actuele data beschikt. Grote bedrijven betalen daarvoor meer dan kleine bedrijven. 2BA keert geen dividend uit, maar gebruikt de winst om nieuwe ontwikkelingen te bekostigen en investeringen te doen. Als we te veel in kas hebben, verlagen we de abonnementsprijzen. Sinds 2008 hebben we de tarieven zo’n 25 procent naar beneden gebracht. We zijn tenslotte van voor en door die zelfde bedrijven opgericht!

2BA stappenplan

2BA stappenplan

4. Welke gegevens staan in de 2BA bibliotheek?

Eigenlijk alle data die je maar aan producten wilt vastleggen. Standaardisatie is daarbij een uitgangspunt voor 2BA. Zo gebruiken we het uit Nederland afkomstige Europees Technisch Informatie Model dat ook internationaal wordt gebruikt. Dankzij ETIM worden de technische specificaties van gelijksoortige producten van verschillende fabrikanten toch op dezelfde manier uitgeschreven. Voor de uitwisseling gebruiken we standaard XML berichten. Vanuit Nederland worden deze berichten en wordt ETIM beheert door Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Waarom standaardisatie?

5. Wat is de UOB?

We praten over de UOB, maar om het helemaal helder weer te geven is er eigenlijk sprake van een externe kant (de aanroepende Cad-omgeving) en een interne kant ofwel de bibliotheek zelf.

Het UOB project (van voor door de branche) bestaat uit drie delen. De productdata van de fabrikant, het TemplateObject (TO) een voorgevormd 3D-object dat in een CAD-pakket kan worden samengevoegd met die fabrikantdata) en een interface om producten te selecteren en samen met het TO over te halen naar de CAD-omgeving.

Vanuit een CADomgeving (ook BIM) roep je met een plugin de UOB aan en haal je het gewenste product met het TO op. Binnen de CADomgeving worden productdata en TO samengevoegd tot fabrikant-specifiek product. De TO’s zijn helaas CAD specifiek.

Voor Versie 1 van de UOB zijn de 360 meest getekende productgroepen bepaald en hiervoor zijn in REVIT de TO’s uitgewerkt. Hopelijk zal dit later ook voor andere CAD- platformen volgen.

Uitleg over de UOB

6. Welke meerwaarde heeft een UOB?

De gegevens in de 2BA database worden door de installateurs vooral gebruikt bij calculatie en inkoop. Maar twee stappen daarvoor, in de ontwerpfase zijn veel van deze gegevens ook van belang. De ontwerpers, de BIM modelleurs hadden hier nog geen betrouwbare praktische route. UOB biedt hiervoor de oplossing; het bespaart geld en vermindert de kans op fouten als in de tekening direct gewerkt kan worden met betrouwbare gegevens van bestaande producten. Deze “rijkere” tekeningen leveren directe stuklijsten en zijn ook beter toepasbaar voor onderhoud beheer en sloop.

7. Hoe wordt de UOB gevuld?

Hier zijn de fabrikanten aan zet .Wanneer de fabrikant de ETIM-MC maatschets invult voor de diverse lengtes, diameters en hoeken, krijgt de virtuele pomp de maatvoering en de technische specificaties van die pomp. Dankzij het feit dat ook die maatvoering conform ETIM wordt uitgeschreven kunnen zij hiervoor hun bestaande tools gebruiken.

Uitleg over de ETIM classificatie

8. Hoe staat het er voor?

De eerste fabrikanten zijn al online en de zoek-vind- en overhaalfuncties zijn gereed. Een modelleur kan voor zijn project de eisen voor een pomp invoeren en ziet alleen de pompen die aan zijn eisen voldoen. Ook kan, wanneer een project op de plank heeft gelegen, een validatie worden uitgevoerd waarin wordt onderzocht of producten nog leverbaar zijn en of specificaties zijn gewijzigd. Vanaf volgend jaar kunnen ook inkopers filters toevoegen waardoor in de zoekschermen alleen de voorkeursmerken worden getoond.

De ontwikkelaar van het 3D deel van het platform zal zijn commerciële plugin voor een periode van 6 maanden gratis beschikbaar stellen aan modelleurs.

Het is de bedoeling dat de markt dit oppakt en dat de andere CAD bedrijven eigen plugins ontwikkelen zodat modelleurs kunnen kiezen. Om hen hierbij te helpen wordt vanuit het project één basis plugin op GitHub beschikbaar gesteld.

9. Aansluiten bij BIM Onderwijs en BIMregister

Samenwerken is een uitdaging. Om de 2BA dienstverlening zo goed mogelijk in de markt te zetten kunnen we niet volstaan met technische hoogstandjes. BIMregister en BIM Onderwijs bieden een netwerk en platform waarmee 2BA ook exposure aan haar diensten wil geven.

10. Wat volgt?

Eind mei doen we de officiële aftrap. Gezien de situatie zal dit een virtuele release zijn. Na de zomer volgt dan hopelijk een fysieke bijeenkomst waar we een echt glas kunnen heffen!

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen