openBIM en onderwijs
18 september 2018 
2 min. leestijd

openBIM en onderwijs

buildingSMART international

Namens buildingSMART Benelux heb ik onlangs deelgenomen aan de jurering voor de buildingSMART Awards 2018, welke aankomende oktober in Tokio worden uitgereikt tijdens de buildingSMART International Standards Summit. Onverwacht heeft het mij doen verbazen en verblijden. Verbaasd over het verschil van niveau in de wereld, maar ook verblijd over het niveau dat wij in Nederland bereikt hebben. Daar mogen wij als klein kikkerlandje best trots op zijn. Dit blijkt ook uit de inzendingen, waar het gebruik van open standaarden zeer zichtbaar aanwezig is. Dit in tegenstelling tot inzendingen waarbij het gebruik van open standaarden niet of zeer beperkt blijkt.

Er waren vier categorieën, namelijk ‘ontwerp’, ‘bouw’, ‘beheer en onderhoud’ en ‘studenten en onderzoek’. Gezien het grote aantal inzendingen van over de hele wereld, kon de jurering gelukkig worden verdeeld over vier collega’s met wie ik in de jury zat namens buildingSMART Benelux. Ik heb een gedeelte van de categorieën ‘bouw’ en ‘student en onderzoek’ gedaan. Best nog wel een kluif, zeker ook omdat er voorafgaand een aantal online vergaderingen waren gepland. Die waren nodig om het geheel aan informatie te kunnen doorgronden en tevens interessant omdat je hier de mening kon horen van juryleden uit andere landen.

openBIM en onderwijs

Wanneer het gaat om een prijs op het gebied van open standaarden, dan moet tenminste blijken dat deze zijn toegepast op basis van het geleverde bewijsmateriaal van de inzender. Dat was niet in alle gevallen duidelijk, wat daarmee ook een veelvoorkomend commentaar mijnerzijds was. De inzender kan roepen dat er open standaarden zijn toegepast, maar wanneer de inhoud veelal gaat over modeldata welke behoort bij een specifieke softwareleverancier, dan is dit niet het bewijsmateriaal waar het bij deze prijs om gaat.

De meeste punten heb ik gegeven voor een onderzoek van studenten naar automatische modelvalidatie ten behoeve van prefabricage van betonproducten. Als uitgangspunt waren open standaarden en open source tools van toepassing. De studenten maakten daarbij gebruik van Bimserver en IfcOpenShell, beiden open source applicaties welke werken met IFC modeldata. De studenten hadden duidelijk onderbouwd waarom open standaarden werden toegepast en waarom dit noodzakelijk was in het kader van samenwerking. Zo vanzelfsprekend als de studenten spraken over het toepassen van open standaarden, daar kan menigeen in de praktijk nog wat van leren.

BIM niveau

Studenten van nu, zijn de toekomst van morgen. En met een dergelijk resultaat als inzending, word ik erg blij. Het geeft ook aan dat er buiten onze landsgrenzen goed gekeken wordt naar BIM en de toepassing van open standaarden. Zijn wij straks nog wel zo goed als wij nu zijn, of wordt het niveau in Nederland langzaam ingehaald? Het is zaak dat wij in Nederland ervoor zorgen dat studenten zich kunnen ontplooien tot de BIM geleerden van de toekomst. De BIM onderwijsdag is ook daarom een goed initiatief met een duidelijke boodschap. Aandacht voor BIM en aandacht voor het onderwijs is hard nodig, ook om in de prijzen te kunnen (blijven) vallen bij Awards zoals die van buildingSMART!

buildingSMART zal dan ook 3 masterclasses verzorgen en ik kan niet anders zeggen dan dat ik u graag zie bij onze masterclass: openBIM. U kunt zich registreren via: www.bimonderwijsdag.nl. Tot 3 oktober!

Door: Mathijs Natrop – Bestuurder van buildingSMART Benelux en eigenaar Solidu

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen