BIM opleidingsniveau zit in de lift. Wat is daarbij belangrijk?
21 september 2017 
2 min. leestijd

BIM opleidingsniveau zit in de lift. Wat is daarbij belangrijk?

Op 10 oktober 2017 wordt, door BIMregister en de Bouw Informatie Raad, de ‘BIM Onderwijsdag’ georganiseerd. Hier ontmoeten bedrijven, studenten en onderwijzend Nederland elkaar om te werken aan een betere instroom van studenten naar het bedrijfsleven. Voor uiteindelijk ook een beter BIM opleidingsniveau.

Het heeft lang geduurd voordat de eerste studenten met enige BIM bagage van de opleidingen af kwamen. Gelukkig zien we afgelopen jaren dat veel opleidingen serieuze stappen maken om BIM op een goede manier te integreren. In de curricula constateren we dan ook dat instromers inmiddels BIM gerelateerd onderwijs hebben genoten. Daardoor kunnen ze eerder een goede bijdrage leveren aan de uitwerking van onze projecten. De verschillen tussen de opleidingen zijn echter behoorlijk. De behoefte vanuit het bedrijfsleven voor hoog gekwalificeerde BIM engineers is echter groot. Het verhogen van het BIM niveau en het verkleinen van de verschillen tussen de verschillende opleidingen zijn belangrijke stappen. Belangrijk om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de praktijk. Het bedrijfsleven zal daarvoor ook concreet moeten aangeven welke behoeften er zijn. De BIM onderwijsdag is een uitgelezen mogelijkheid hiervoor.

BIM in de praktijk

Uiteraard is het van belang dat studenten met de software leren werken en daar zoveel mogelijk ‘vlieguren’ mee maken. De focus moet daarbij liggen op een correcte bouwtechnische uitwerking, een mooi 3D plaatje wil nog niets zeggen over de kwaliteit van de bouwtechnische oplossingen. Modelleren op een wijze die overeenkomt met de manier waarop er gebouwd wordt is belangrijk om te komen tot goede bouwtechnische oplossingen die 3D en qua bouwlogistiek uitvoerbaar zijn.

Een goed bouwtechnisch model is een goede basis, maar als andere partijen er niets mee kunnen heeft het weinig toegevoegde waarde. BIM is integraal samenwerken en dat vraagt goed uitwisselbare modellen. Modellen die voldoen aan de belangrijkste standaarden en goed, middels IFC, uitgewisseld kunnen worden zonder dat er informatie verloren gaat. Daarnaast vormt het samenbrengen van verschillende (aspect)modellen en het controleren (clashen) van het geïntegreerde (coördinatie)model een belangrijk onderdeel van een BIM proces. Kennis van de belangrijkste standaarden, de eisen die uitwisselen aan het modelleren stelt en het leren omgaan met coördinatie-software is daarbij erg belangrijk.

Het BIM proces

Het kunnen opstellen van een bouwtechnisch correct en goed uitwisselbaar model is dus essentieel, maar echt participeren in een BIM proces vraagt ook andere vaardigheden. De procesmatige kant van integraal werken en het informatiemanagement dat daarbij komt kijken wordt soms onderbelicht. Bij een BIM proces is samenwerken nog essentiëler dan in een traditioneel proces. Er moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt over het doel van het model en de wijze van samenwerken. Iedere partij moet zich steeds afvragen wat heb ik van iemand nodig en in welke mate beïnvloeden mijn werkzaamheden een ander.

De juiste vragen stellen

  • Wie modelleert wat?
  • In welke fase?
  • Op welk detailniveau?
  • Met welk doel?
  • Hoe wordt deze informatie uitgewisseld?
  • En welke eisen stellen databases waarmee gekoppeld moet worden?

Vragen die vooraf besproken moeten worden en de basis vormen van een project specifiek BIM protocol. Uiteindelijk gaat het om informatiemanagement. Dit vergt inzicht in de processen, informaticakennis (programmeren) en goede communicatieve vaardigheden.

BIM opleidingsniveau

Een BIM basisniveau zou wellicht kunnen bestaan uit een aantal niveaus, zoals modelleren, coördineren en managen van informatie. Alle drie deze aandachtsgebieden zouden wat ons betreft aan bod moeten komen in de curricula, zodat studenten kennis maken met BIM in brede zin!

Hiernaast zou er ruimte moeten zijn voor onderzoek en innovatie. We moeten niet alles voorschrijven, maar ruimte bieden om nieuwe ontwikkelingen, zoals virtual en augmented reality, op te pakken en verder te brengen. Studenten die gemakkelijk kunnen invoegen in een BIM proces en daarbij nieuwe ontwikkelingen en ideeën kunnen inbrengen zijn zeer waardevol. We hopen dat de BIM onderwijsdag het onderwijs en het bedrijfsleven nader tot elkaar brengt en we samen tot verrassende resultaten kunnen komen!

Door: Jody van Leeuwen – Directeur / Projectmanager / Bouwkostenadviseur bij Topos Fields

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen