LOD: Level Of Detail of Level Of Development

Level of Detail en Level of Development zijn beide LOD maar wel verschillend. Deze termen worden vaak door elkaar gehaald. Onderstaand hebben we een onderscheid gemaakt van beide termen want ze dienen beiden een ander doel:


Level of Detail

Bij Level of Detail gaat het om de verschillende niveaus van detaillering bij een object. Vaak in relatie tot de schaal (of de afstand tot het object). Het doel daarvan is voornamelijk om de snelheid van de software beter beheersbaar te houden. Een raamkozijn dat dichtbij staat wordt dan gedetailleerd afgebeeld, terwijl hetzelfde raam op 100 meter afstand kan worden weergegeven met een paar lijntjes. Het blijft hetzelfde raam.

Level of Development

Bij het Level of Development  is er iets heel anders aan de hand. Het gaat nu over de verschillende fase in de ontwikkeling van een BIM-model. Laten we als voorbeeld wederom een kozijn nemen; In de beginfase kan het model van een architect bestaan uit een ruimtelijk model, waarbij de verschillende ruimten (functies) ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. In die fase zijn er in het geheel geen kozijnen. Zodra de plaats van een kozijn is bepaald kunnen aan dat kozijn een aantal functionele eisen worden gesteld, zoals breedte en hoogte, maar ook de draairichting. Ook op dit niveau is het kozijn nog steeds abstract. In het laatste stadium van de ontwikkeling is het kozijn op productniveau gedefinieerd. Deze LOD-standaard is de enige die met hondertallen als stappen is ontwikkeld! LOD 400 verteld dus niet iets over de gedetailleerde weergave van een object, maar wel over het stadia van de ontwikkeling.

Als een radiator tot op productniveau is gedefinieerd is het de laatste stap van ontwikkeling (LOD 400/500) ook al zou de grafische weergave niet verder gaan dan een blokje. Maar als van de radiator niets meer bekend is dan dat het een wandradiator is, dan is dat een beginstadium van ontwikkeling (LOD 200), hoe gedetailleerd het plaatje ook is.
Level of Development: het rechter object ziet er meer gedetailleerd uit maar is qua data minder ver dan links.

LOD-Duidelijkheid

De BIM werkmethodiek is er om samenwerking te bevorderen en (open)standaarden als Industry Foundation Classes (IFC) en LOD zijn er om die communicatie mogelijk te maken. Ook hier is het weer erg belangrijk om vooraf en tijdens het project heldere afspraken te maken. deze afspraken zijn bepalend voor het succes van de LOD-standaard. Wat bedoelen we en wat willen we ermee bereiken? Duidelijkheid over LOD begint bij goed onderwijs. In de praktijk is het echter tijdig vasstellen of alle partijen hetzelfde begrip van de standaard hebben essentieel voor een succesvolle samenwerking.