Het belang van goede (BIM) informatie is essentieel
08 september 2017 
2 min. leestijd

Het belang van goede (BIM) informatie is essentieel

Aandacht voor BIM in het onderwijs

BIM is inmiddels bijna gemeengoed aan het worden. Steeds meer aandacht wordt gegeven aan het met elkaar kunnen uitwisselen van modellen. BIM’men is dé nieuwe manier om faalkosten te voorkomen door vroegtijdig met elkaar te ontdekken waar het mis zou kunnen gaan in een bouwproject. Ook in diverse opleidingen en studies wordt inmiddels aandacht gegeven aan BIM. Denk onder andere aan het traject “BIM in het onderwijs”.

Een onderbelicht aspect in dit hele verhaal is de inhoud van het project. Welke informatie ga je met elkaar uitwisselen. De aandacht wordt nu vooral gelegd op de wijze waarop informatie geclassificeerd is, zodat het eenduidig is uit te wisselen. Uiteraard een zeer belangrijk element uit BIM. Maar net zo belangrijk is welke inhoudelijke informatie nu echt relevant is en hoe we die door het proces heen kunnen verrijken en uitwisselen. Het gaat dan niet alleen om relevantie voor het met elkaar kunnen ontwerpen, bouwen, opleveren en beheren. Maar ook hoe de informatie past binnen de geldende wet- en regelgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Kwalitatieve informatie

Denk alleen al aan het Bouwbesluit die bepaalde wijze van specificeren noodzakelijk maakt zodat kan worden getoetst of het projectontwerp aan de eisen voldoet. Of denk aan de Europese wetgeving rondom het specificeren van bouwproducten. Of diverse (NEN) normen die voorschrijven waaraan bepaalde producten moeten voldoen. Allemaal zeer relevante informatie, die vaak pas als essentieel wordt ervaren wanneer er iets mis gaat in een bouwproject. Wanneer een gebouw niet voldoet aan de gestelde eisen of erger, wanneer een gebouw instort of geheel afbrandt. Dan pas duikt met in de contract afspraken en de “kleine lettertjes”. Dit soort informatie wordt vaak als noodzakelijk kwaad gezien, of wellicht zelfs afgedaan als tijdverspilling. Maar, niets is minder waar. De kwaliteit van een bouwproject wordt mede bepaald door de kwaliteit van de vastgelegde inhoud.

BIM en de wet- en regelgeving

STABU is reeds 40 jaar een organisatie in de Bouwsector die zich wél druk maakt om de juridische validatie van informatie. Daartoe brengt STABU als sinds de jaren ’80 een besteksystematiek op de markt, waarmee –mits goed gebruikt- men verzekerd kan zijn van een contract stuk dat voldoet aan de juiste normen en overige wet- en regelgeving. Sinds enkele jaren brengt STABU een nieuwe database met gestructureerde inhoud op de markt, voorlopig nog “Bouwbreed” genaamd, waarin gevalideerde informatie op administratief, bouwkundig, en installatietechnisch gebied ligt opgeslagen.

Gevalideerde informatie

Gevalideerde informatie waarmee een BIM model verrijkt kan worden. Waarmee een link gelegd kan worden tussen een BIM Model en de wet- en regelgeving. Met de data uit Bouwbreed kunnen functie- of prestatie afspraken worden vastgelegd en met de juiste software kan vervolgens getoetst worden of een ontwerp of realisatie voldoet aan de gestelde eisen op dat gebied. En dat alles binnen de juiste wet- en regelgeving.

Meer bekendheid genereren

Juist hierover wil STABU graag meer bekendheid creëren in het onderwijs. In de praktijk blijkt dit vaak een ondergeschoven kindje te zijn, waardoor mensen de sector binnenkomen zonder het juiste kennisniveau. STABU wil hierbij graag helpen. Door voorlichting te geven, door les te geven en door middels proeflicenties, studenten toegang te geven tot de database. Dit is de reden dat STABU één van de partners is van “BIM in het onderwijs”. STABU wil graag een lans breken voor het belang van deze content en studenten helpen hun weg te vinden in de materie van wet- en regelgeving rondom contracten en specificaties daarin. STABU staat 10 oktober dan ook op de informatiemarkt van de BIM Onderwijsdag.

Door: Marc Verhage – Directeur STABU

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen