GDO – De Digitale Bouwkeet
08 september 2022 
3 min. leestijd

GDO – De Digitale Bouwkeet

De GDO of De Digitale Bouwkeet is een platform waar publieke opdrachtgevers (met hun processen en bijbehorende IT-systemen) en betrokken opdrachtnemers (ontwerp-, bouw- en installatie-) bedrijven informatie uitwisselen van in afspraken vastgelegde informatie over de betreffende plan-, ontwerp-, bouw-, beheer- en/of hergebruikopdracht.

Processen en Data uitwisseling in de verschillende levensfasen van object(en) en/of gebieden

De omgeving is gebaseerd op de ISO19650.  Deze internationale NEN-EN-ISO norm wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard voor het management van digitale informatie in de levenscyclus van bouwwerken. Ieder fase van de levenscyclus heeft haar typische proces- en informatie behoeften. We verbinden door gebruik te maken van (open) standaarden, en als deze er nog niet zijn, of nog niet zijn geïmplementeerd, dat realiseren we toch direct de verbinden en dragen we ondertussen bij aan de ontwikkeling of implementatie van standaarden.


GEO en BIM, Bouwdosssier, Materiaalpasport en MKI in één

In de Digitale Bouwkeet wordt informatie gekoppeld en processen afgestemd die in de verschillende fases nodig zijn om een enkel bouwwerk (BIMGEO) of gebied (GEOBIM) te realiseren en de digitale samenhang daartussen te ondersteunen met het delen van data van alle betrokken partijen. De juiste informatie komt zo tijdig op de plek bij de juiste partijen, zorgt voor integratie, voorkomt faalkosten en bewaakt planning en kwaliteit; dit bespaart tijd en voorkomt kostbare fouten.

Terwijl we het reguliere bouwproces ondersteunen wordt het bouwdossier gevormd met het oog op de Wet Kwaliteitsborging en wordt de informatie voor het materialenpaspoort automatisch verkregen en wordt een bijdrage geleverd aan de circulaire economie.

Adaptief aan de digitale (on)volwassenheid van de betrokkenen en het gebruik van open standaarden.

De GDO slaat een brug tussen de partijen die zich niet op hetzelfde digitaliseringsniveau bevinden. Iedereen kan deelnemen. Voor digitale koplopers zijn technische middelen beschikbaar om de systemen van deze organisaties te verbinden met de GDO volgens geldende technische standaarden. Als de standaarden nog niet beschikbaar zijn kan voor passende interoperabiliteit worden gezorgd. Digitale volgers kunnen gebruik maken van de functionaliteiten die de GDO cloud platform biedt en zo hun informatie aanleveren, ophalen of bekijken. Alle processen wordt door een workflow gestuurd. Zodat alle betrokkenen hun relevante bijdrage tijdig kunnen leveren en ontvangen.

Leren, Voor doen, Zelf doen en Kennis Delen.

Het GDO omvat diverse niveaus van support voor de diverse niveaus van digitale volwassenheid. De ervaring die de support organisatie opdoet wordt gedocumenteerd en gebruik om de processen steeds meer selfservice te maken waardoor het platform door steeds meer partijen makkelijk en voordelig gebruikt kan worden. Daar waar (open) standaarden zijn worden ze aangeboden en waar ze nog niet zijn worden bijgedragen aan het ontwikkelden van deze. Zo kan het gebruik van GDO ook bijdragen aan de ontwikkeling en adoptie van (open) standaarden, zoals zonder dat op het tot stand komen ervan hoeft te worden gewacht en grote investeringen moeten worden gedaan in het individueel toepassen van deze standaarden.

Rol gebaseerd en Taak gedreven

Gebruikers van de GDO hebben een rol gebaseerde (web) user interface die hen de juiste informatie op het juiste moment voor het uitvoeren van hun taak levert. Taken kunnen ook beheerd worden uitgevoerd door aangesloten IT-systemen en hun gebruikers.

Gemeenschappelijke Competentie Omgeving

De gebruikers van de GDO, zowel aan de Opdrachtgeverskant, als aan de Opdrachtnemerskant, zullen ervaren dat de invulling van hun rol verander. Doordat de juiste data op het juiste moment beschikbaar komt kunnen processen data gedreven worden vorm gegeven. De rol van gebruikers in deze nieuwe processen vergt andere vaardigheden en competenties.  Deze competenties wordt vastgelegd in de gemeenschappelijke competentie omgeving. De Gemeenschappelijke Competentie Omgeving (GCO) moet een online platform worden dat alle actoren (overheden, bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen) in de Circulaire Economie in staat stelt met elkaar samen te werken op de snijvlakken van onderwijs, arbeidsmarkt, persoonlijke ontwikkeling en banen voor de toekomst. Opleidingsplaatsen voor MBO-HBO-WO.

In samenwerking onderwijsinstellingen zal worden gewerkt aan het ontwikkelen van opleidingen ten behoeve van het werken in en met data gedreven processen. Het GDO concept voorziet in stageplaatsen en opleidingsmateriaal zodat zowel de huidige als toekomstig werkende generatie zijn rol kan nemen in het Data gedreven samenwerkende Ecosysteem.

De, Digitale Bouwkeet is in Almere op de Bruggencampus ontwikkeld en met succes toegepast.

Al geregistreerd voor de BIM Onderwijsdag?

Tijdens de BIM Onderwijsdag vertel ik je in onze masterclass er graag meer over. Heb jij je al geregistreerd? Tot 4 oktober!

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen