Dezelfde ambitie, maar een nieuwe naam: de Digitale Bouwkeet gaat verder als stichting MONADY
11 september 2023 
3 min. leestijd

Dezelfde ambitie, maar een nieuwe naam: de Digitale Bouwkeet gaat verder als stichting MONADY

MONADY wil door het optimaliseren van onderlinge samenwerking de industrie transformeren daarmee bijdragen aan een slimmer, duurzamer, sneller en kostenefficiënter ecosysteem voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Via een digitaal platform biedt MONADY de tools, middelen en kennisdelingsmogelijkheden waarmee alle betrokken partijen aan zowel de kant van opdrachtgevers als opdrachtnemers de onderlinge samenwerking kunnen optimaliseren. 

Tijdens de vorige BIM Onderwijsdag was Peter Kleinjan, medeoprichter CollaborAll, aanwezig als initiatiefnemer van de Digitale Bouwkeet. Inmiddels zijn we een jaar verder en is het initiatief een feit. “We kunnen niet wachten om dit nu met de wereld te delen”, vertelt Peter. “MONADY is geen alternatief voor andere softwareoplossingen, maar een digitaal platform waar we de tools, methode, middelen en kennisdelingsmogelijkheden bieden die alle betrokken partijen aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant in staat stellen om optimaal samen te werken. Zo kunnen we samen de Nederlandse gebiedsontwikkeling toekomstbestendig veranderen.” 

Drive om verbetering te brengen 

Peter: “Met CollaborAll verbinden en optimaliseren we processen door integratie van GIS-, BIM-, ERP- en EAM-data en -systemen. Mijn partner Jan-Willem Kattouw en ik zien daarbij in de praktijk, dat bij de realisatie van projecten veel informatie verloren gaat. Door ‘verzuiling’ wordt relevante data onvoldoende gedeeld, met als gevolg onnodig (hoge) faalkosten, vertraging in het proces en ook van innovatie en daarmee transformatie. Dit is voor ons een terugkerende frustratie en daarmee voeding voor onze drive om hier verandering in te brengen. Door data centraal uitwisselbaar en verrijkbaar te maken, kennisdeling te stimuleren en innovatieve methodieken generiek in de praktijk bruikbaar te maken, zetten we een beweging in gang die echt impact maakt.” 

Verbindende software 

“De manier om informatie door de keten heen te verbinden en verbonden te houden en met elkaar te delen, is om deze te relateren aan de objecten”, vervolgt Peter. Bij stedelijke ontwikkeling wordt GIS- en BIM-software gebruikt van verschillende leveranciers. Wij ontwikkelden daarom het Urban Development Platform (UDP) dat ervoor zorgt dat deze verschillende software naadloos met elkaar communiceert, zodat er informatie-uitwisseling in alle fasen van de levenscyclus van een object plaats kan vinden.” 


De praktijk in 

Bij de ambitie om de wijze waarop we bouwen toekomstbestendig te transformeren, met als werknaam de Digitale Bouwkeet, werkte CollaborAll niet samen met investeerders, maar zocht het juist partijen met dezelfde intrinsieke motivatie om steeds weer een stuk van de puzzel compleet te maken. “Dit hebben we nu voor elkaar”, zegt Peter. “We introduceerden onze software onder andere bij Jan Snel, inmiddels Daiwa House Modular Europe – keynote-spreker op de BIM Onderwijsdag. Hier realiseert men volledig onder eigen regie van ontwikkeling, ontwerp naar productie, realisatie en onderhoud, modulaire oplossingen. De ideale plek om een platform voor ketenintegratie in te zetten. Daarnaast wordt onze software gebruikt bij infraprojecten, bij het bouwen en onderhouden van bruggen, viaducten en (vaar)wegen. Hiermee trokken we vorig jaar de aandacht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat vroeg of onze software gebruikt kon worden als motor voor een platform waarmee digitaal samenwerken bij gebiedsontwikkeling en -beheer naar een hoger niveau gebracht kan worden. Zo ontstond MONADY.” 

MONADY 

De Digitale Bouwkeet gaat nu dus verder als MONADY: een stichting met als doel om, samenwerking, innovatie en duurzaamheid in de bouw- en infrasector beter en voor alle betrokkenen, onafhankelijk van hun digitale volwassenheid, mogelijk te maken. Peter: “De naam MONADY komt van het woord Monade, wat in het Oudgrieks ‘eenheid’ betekent. Volgens Pythagoras maakt de monade het mogelijk om onze ruimtelijke werkelijkheid af te beelden in lijnen, punten en getallen. Hiermee wordt de verbinding gesymboliseerd tussen getallen (data) en de wereld of ruimte waarin we leven. De Monade symboliseert het oorspronkelijke aspect van het ‘zijn’ en dient als fundament voor het begrijpen van de structuur van de werkelijkheid. Eén werkelijkheid van met elkaar verweven structuren waarin gezamenlijkheid de eenheid is die de som der delen maakt.  

Als stichting zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers optimaal met elkaar kunnen samenwerken en dat onderwijsinstellingen hun studenten kunnen opleiden in dit gedachtegoed en volgens deze werkwijzen. Waardoor we de gehele cyclus met gebiedsontwikkeling en beheer intelligenter, duurzamer, sneller en ook kostenefficiënter kunnen organiseren.”


Verbinding met het onderwijs 

MONADY richt zich op drie doelgroepen: overheden met een uitdaging op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, alle relevante opdrachtnemers - van software-ontwikkelaar tot architect en aannemer - en studenten aan bouwgerelateerde onderwijsinstellingen. Peter: “We vinden het belangrijk dat het talent van de toekomst al tijdens hun opleiding bekend wordt gemaakt met deze andere manier van werken, denken en doen. Ons partnerschap van BIM Onderwijs past hier heel goed bij, net als onze aanwezigheid op de BIM Onderwijsdag. In het verlengde daarvan bieden we studenten een gratis lidmaatschap van MONADY aan. Zo beschikken afgestudeerden straks direct al over de juiste kennis, competenties en (software)tooling.”

Masterclasses BIM Onderwijsdag 

Tijdens de masterclasses op de BIM Onderwijsdag wordt MONADY officieel gelanceerd en laten Peter en Jan-Willem zien wat de toegevoegde waarde van het platform is. “Tijdens de masterclasses duiken we in de functionaliteiten van het platform en het gebruik van de software en tooling. Dit doen we aan de hand van bestaande cases waarmee de relevantie van het Urban Development Platform nog duidelijker wordt. Kortom: deze masterclass wil je niet missen!”

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen