BIM in het hbo standaard. Met elkaar het gewenst BIM-niveau ontwikkelen
13 september 2018 
1 min. leestijd

BIM in het hbo standaard. Met elkaar het gewenst BIM-niveau ontwikkelen

Tekort aan vakkennis en vaardigheden

Tijdens BIM in het hbo hebben we het over actuele onderwerpen. Zoals dat op dit moment op allerlei gebieden tekorten aan vakkennis, vaardigheden en mensen is. De economie fluctueert en daarmee ook de behoefte aan de vakmensen met hun specifieke kennis.

Aan de andere kant zien we onafhankelijk van de economie ook enorme ontwikkelingen in de digitale informatieoverdracht. Niet alleen tussen de verschillende partijen (lees: mensen), maar bijvoorbeeld ook tussen design en productiemachines (lees: automatisering in productie).

BIM niveau

Lang niet iedereen heeft de mogelijkheden hiervan ontdekt. Het onderwijs staat echter wel voor de opgave om de studenten de benodigde/gevraagde kennis en vaardigheden bij te brengen. Wat is echter de vraag van de bedrijven? Die is behoorlijk divers, want naast bedrijven, die op BIM-niveau ‘verder’ zijn dan het onderwijs zijn er nog veel meer bedrijven die minder ver zijn dan het onderwijs. Ook andersom: net als bij de bedrijven zijn er in het onderwijs opleidingen die BIM hebben omarmd en opleidingen die daar nog niet zo ver mee zijn.

Tijdens één van de BIM in het hbo sessies. Wat vinden we belangrijk in de standaard?

Tijdens één van de BIM in het hbo sessies. Wat vinden we belangrijk in de standaard?

Onderwijsinstellingen moeten dus de studenten een palet kennis en vaardigheden bijbrengen die aan de ene kant relatief globaal is, maar aan de andere kant up-to-date is. Dat is een lastige opgave, te meer daar ontwikkelingen de neiging hebben zich niet mooi gelijkmatig en zeker niet bij alle bedrijven tegelijk voor te doen.

BIM in het HBO

’BIM in het HBO’, een groep hogescholen die BIM in het pakket Bouwkunde, Civiele techniek  en/of Installatietechniek aanbieden, heeft daarom zelf een minimumstandaard voor BIM-vaardigheden vastgelegd. Dit is uiteraard een momentopname, want de ontwikkelingen stoppen niet. De lijst zal dus periodiek aangepast (moeten) worden.

De deelnemende hogescholen beloven met deze minimumstandaard studenten af te leveren, die in de huidige beroepspraktijk prima mee kunnen komen op het gebied van BIM. Benieuwd naar deze ‘standaard’ en naar de ontwikkelingen in het onderwijs? Kom naar de BIM Onderwijsdag: BIM in onderwijs & onderzoek!

Door: Wiechert Eschbach, docent Hogeschool Windesheim

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen