(Y)OUR FUTURE DEPENDS ON YOU - BIM development
01 april 2017 
3 min. leestijd

(Y)OUR FUTURE DEPENDS ON YOU - BIM development

BIM is niet de toekomst. BIM is het heden. De toekomst bestaat uit al die jonge, goed opgeleide mensen die de bouw verder zullen helpen. Tenminste, als zij de weg naar de wereld van Digital Construction weten te vinden. Dat kan alleen als er in het onderwijs voldoende aandacht voor BIM bestaat. De Bouw Informatie Raad draagt daaraan bij met een BIM-onderwijsprogramma. Op 10 oktober vindt de jaarlijkse BIM Onderwijsdag plaats. 

Oeganda 2017, wijze lessen op school

Oeganda 2017, wijze lessen op school

Reis door Oeganda

Afgelopen juni reisde ik samen met mijn man door Oeganda. De Parel van Afrika. Een arm land vol rijkdom. Een land van tegenstrijdigheden, dat zich voorbereidt op de toekomst. Enerzijds door per gezin te streven naar voldoende eten (vee, landbouw, wateropslag), anderzijds door kinderen naar school te sturen. Als uitstapje hebben we een school bezocht. Omdat er een IT-docent aanwezig was werden wij nieuwsgierig. Toen wij even een kijkje mochten nemen in het computerlokaal waren wij volledig verrast. Moderne computers met compleet moderne software. In hun ogen noodzakelijk voor de toekomst van hun kinderen: vol investeren in modern onderwijs waar data en software nadrukkelijk onderdeel vanuit maken. Met hulp van de overheid, het bedrijfsleven en particulieren.

Digitalisatie

In 1993 begon ik met mijn opleiding aan de Universiteit van Twente. Gedurende het eerste jaar konden opdrachten niet meer op papier ingediend worden. Ik moest een computer aanschaffen. Zo’n bakbeest dat de helft van het bureau in beslag nam. Opdrachten leverde ik in door een floppy op te sturen en de documenten nog in drievoud op papier erbij. Even later kon de flop weer opgeborgen worden en mocht ik het per mail indienen (en nog steeds ook in drievoud mooi ingebonden).

Computerlokaal in Oeganda, juni 2017

Computerlokaal in Oeganda, juni 2017

Mijn nichtjes en neefjes lopen al jaren met een eigen laptop rond. Op lagere scholen is het al een vereiste om zelf een laptop aan te schaffen en dagelijks mee te nemen. Smartphones maken hun wereld grootser en sneller dan de mijne in mijn jeugd (en nog steeds). De hoeveelheid data die zij dagelijks te verwerken hebben, is absurd. En normaal. Voor hen.

Toch worstelen we in de bouwsector met het vinden van voldoende goed opgeleide medewerkers op het gebied van BIM. Door de vergrijzing (niet opgeleid met BIM), door de mix aan diverse generaties (taalkloof) en door de snelle digitalisering (BIM gaat door) hebben we een tekort aan BIM-deskundigen. Moeten we op de generatie van mijn neefjes en nichtjes wachten? Dat geloof ik niet. Ik denk dat er veel kennis van en belangstelling voor BIM aanwezig is bij de huidige generatie beginnende studenten. Bouwinformatie in brede zin van het woord. Waarom lukt het ons dan niet om hen te vinden? Om hen te binden aan de bouwsector? Is het onderwijsprogramma er onvoldoende op afgestemd? Investeren we onvoldoende in het onderwijs? Zoeken we verkeerd? Vertellen we het niet goed?

Wat is BIM?

Laatst was ik bij Heijmans in gesprek met een sollicitant voor een BIM-functie, een afstudeerder op het gebied van Informatiemanagement. BIM was in zijn ogen te beperkt. BIM was in computerprogramma’s werken, knoppen bedienen. Hij wilde meer. Strategisch, digitalisering, verbindingen met processen, vanuit functies, gerelateerd aan faalkostenreductie, van ontwerp tot en met uitvoering en beheer. Toen hij zo vertelde wat zijn beeld van BIM was, bekroop mij de angst ‘is dit het beperkte beeld dat leeft over BIM’? Zijn wij niet goed in staat om uit te leggen wat BIM is? Juist wat hij zoekt is in mijn ogen BIM. Misschien is BIM wel toe aan een nieuwe naam: “Digital Construction”. Nieuwe naam met een beter gevoel.

Ik wilde schrijven ‘BIM is de toekomst’. Maar dat is het niet. BIM is het heden. Alleen die overtuiging laten we nog te weinig zien. Onderwijsinitiatieven zijn versnipperd en initiatieven in de bouwsector zijn persoons- en klantafhankelijk. Het bevorderen van onderwijs op gebied van BIM moet zich richten op alle onderwijsniveaus (van lagere school tm universiteit) en het moet zich in de bouwsector richten op het opleiden van alle generaties die daarin werkzaam zijn (investeren in huidige en toekomstige werknemers). Allebei zijn nodig, bewust vormgegeven, structureel ingebed.

We zitten midden in een transitiefase waarbij we hard hulp nodig hebben van goed opgeleide medewerkers. Hebben we het voor het heden nog niet voldoende op orde, laten we het dan in ieder geval voor onze toekomst samen nu oppakken!

Bouw Informatie Raad

De Bouw Informatie Raad werkt samen met Hogescholen om te kijken hoe HBO-opleidingen BIM-onderwijs beter kunnen inzetten en hoe de instellingen hierbij van elkaar kunnen leren. Om hier aandacht voor te vragen is er op 10 oktober a.s. weer een BIM Onderwijsdag, waar de BIR mede-afzender van is. 

Kom! Your future depends much on you. And ours does too!!

Door: Jolande Baudet-Kors – Manager proces- en omgevingsmanagement bij Heijmans & Bouw Informatie Raad lid

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen