Van stagiair naar werknemer. Lees het interview met de BIM programmeur
27 januari 2022 
8 min. leestijd

Van stagiair naar werknemer. Lees het interview met de BIM programmeur


 

Daan Schlosser is kersvers BIM Engineer bij Infranea. Ik sprak met hem over zijn stageperiode, parametrisch modelleren op Schiphol, “Single source of truth”, zijn huidige Point Cloud onderzoek bij Infranea en over het veranderen van de wereld. 

Toen ik van de Havo kwam, wist ik niet zo heel goed wat ik wilde gaan doen. Ik heb architectuur en de gebouwde omgeving wel altijd interessant gevonden. Daarom koos ik voor de opleiding Projectmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. In die opleiding komen alle processen in het bouwtraject aan bod en ook de methodes voor procesbeheer en procesoptimalisatie. Ik studeerde af in de zomer van 2021, maar ik kwam daarvoor al in contact met Infranea. 

Hoe kwam je dan als student in contact met Infranea? 

In mijn tweede jaar had ik een werkcollege over objectvalidatie en objectverificatie van iemand bij Infranea. Ze zeiden dat ze nog stageplekken beschikbaar hadden en dat leek mij leuk. Ik ben langsgegaan bij hen op kantoor en het klikte direct. Voor mijn eerste halfjaar stage kwam ik voor Infranea terecht op Schiphol. 

Zo, direct naar de luchthaven op stage! 

Zo was dat. Ik kwam via Infranea terecht bij de ontwerpafdeling van een aannemer. Hier mocht ik iets gaan doen met parametrisch modelleren en ik maakte zo goed als dat kon in Revit verschillende modellen voor lampopstellingen langs de rijbaanstelsels voor vliegtuigen. Hierbij kreeg ik de vraag om in Dynamo te onderzoeken of hier een slimme tool voor ontwikkeld kon worden om zo aan de plaatsing van deze lampen volledig te automatiseren. 

Dynamo, wat is dat precies? 

Kortweg: dat is een open source programmeer omgeving die onderdeel vormt met Revit om ontwerptaken en BIM workflows te automatiseren en te versnellen.

Bedankt, vertel verder! 

Wel, tot dat moment werden deze taken voornamelijk handmatig gedaan. Ik begreep eerst niet goed waar dit heen ging, maar al doende zag ik in wat de mogelijkheden waren. Om dit uit te werken, moest ik rekening houden met de Europese richtlijnen voor vliegtuigen. Bijvoorbeeld dat op een recht stuk rijbaan elke 15 meter een lamp moest komen en in de bochten dan weer elke 7,5m en met een knik erin. Het programma volgde de parameters die ik had bepaald voor het automatisch plaatsen van deze rijbaanlampen. Uiteindelijk resultaat was dat ik op een druk en complex kruispunt met vier rijbaan aansluitingen op Schiphol 800 rijbaanlampen automatisch kan plaatsen en ook nog eens naar type ingedeeld. 


Rijbaanlampjes Schiphol 

 

Cool! En in het derde jaar had je dan je afstudeeronderzoek? 

“Single source of truth”, lijkt je dat wat om mee bezig te zijn als afstudeeronderzoek?” kreeg ik als vraag. Ik was tijdens mijn stage al in contact gekomen met programmeren en daar wilde ik wel op verder bouwen. 

Single Source Of Truth, wat kan ik mij daarbij voorstellen? 

In een notendop … Informatie over ontwerpen wordt vaak op heel veel verschillende plaatsen en manieren opgeslagen. Met “Single Source Of Truth” (SSOT) kan je hier standaarden en structuur in aanbrengen zodanig dat iedere data element eenduidig op een enkele plaats beheerd wordt. Dit voorkomt heel veel misverstanden. 

Kan je dit wat nader toelichten? 

OK, laat mij een voorbeeld geven. In plaats van een Revit bestand uit te sturen met alle informatie erin (zeg maar als totaalpakket) vond ik een ander platform, Speckle. Hiermee kan je ook alleen losse objecten uitsturen. Dus waar Revit een bestand uitstuurt met onder andere muren, kan Speckle enkel die losse muur uitsturen. Bovendien kan je in Speckle ook bijvoorbeeld je naamgeving standaardiseren zoals welke term gebruiken we voor een muur, hoe benoemen we de parameter “breedte”, “diepte”, “type”, enzoverder. Door te standaardiseren en te structureren, is het ook makkelijker om te checken of bijvoorbeeld alle deuren in je project voldoen aan de gestelde eisen. 

Zie ik Speckle dan als een soort slim forum? 

Zoiets. Je kan er bestanden naar uploaden en groeperen onder jouw projectomgeving. Ook de versienaam en de status van het project is zichtbaar. Zo kunnen anderen die op hetzelfde project werken een melding krijgen van een nieuwe versie. Als je dan een tunnel ontwerpt, kan je ervoor kiezen om wat af is, zoals een muur en vloer, al in de cloud omgeving te delen, maar wat nog niet af is, enkel zichtbaar te maken voor je team. 

Biedt Speckle nog andere voordelen? 

Ja hoor, je kan het ook gebruiken met een blik op later. Ik kreeg bij een onderdeel van mijn onderzoek fictieve 2D tekeningen van een tunnel doorgestuurd om naar 3D om te zetten. Er was wel een variantenstudie gedaan naar welke tunnel de opdrachtgever wenste, maar deze info was nergens gedocumenteerd en ik wist dus ook niet welke variant het zou moeten worden. Ik bleef dus met veel vragen zitten: waar zou die tunnel moeten liggen, is het een tunnel uitsluitend voor fietsers of mogen er ook voetgangers in, wat zijn de afmetingen?… Er was dus heel veel onduidelijk. Bovendien was ook de 2D tekening helemaal niet duidelijk. Sommige lijnen stelden sporen in de tunnel voor, maar hadden dan in 3 verschillende talen een andere naam, waardoor ik helemaal niet zag welke sporen ik dan wel of niet mee moest nemen in mijn 3D tekening. Daardoor ontstonden best wat conflicten die hadden vermeden kunnen worden met goed documenteren en met communicatie. Dit was nu een klein project, met slechts enkele ontwerpers, dus je kan bij elkaar nog vragen stellen om er samen uit te geraken. Maar stel je dit voor bij een groot project… dan riskeer je dat het een rommeltje wordt. 

Boeiend afstudeeronderzoek! 

Ja vond ik ook, dat heb ik dan ook helemaal afgerond en nadien moest ik er een rapport over schrijven. 

En toen? 

Nadien kon ik aan de slag bij Infranea en ik doe nu iets in het verlengde van wat ik in mijn stage deed: programmeren en automatiseren van ontwerptaken. 

Waar ben je vandaag mee bezig? 

Met Point Cloud in RECAP. Ik licht even toe. Wanneer een tunnel gebouwd is, dan kan die met een laserscanner gescand worden. Alle gescande punten, dat noemen we een puntenwolk, geven de binnenkant van die tunnel weer. De hele tunnel bestaat dan uit meer dan 600 miljoen punten die een muur lijken weer te geven, maar als je inzoomt, wordt het duidelijk dat de muur een gedetailleerde samenstelling is van punten.  

Aha, en wat is je onderzoek hierin dan precies? 

Mijn onderzoek is om van deze tunnel dan een soort model maken van dwars- en langsdoorsneden waarmee we de vorm van die tunnel vrij accuraat kunnen weergeven in onze tekenprogramma’s zoals Revit, maar zonder dat ons hele tekenprogramma vastloopt omdat we met 600 miljoen puntjes op te laden hebben. Het doel is dus om de tunnel zo nauwkeurig mogelijk, maar wel vereenvoudigd weer te geven in rechte stukken. Welke stukken horen bij mijn muur? Of bij het schuine dak? Daarvoor schrijf ik nu programma’s in Dynamo. 


Point Cloud tunnelModel met dwars- en doorsnedelijnen van een tunnel 

Hoe moet ik mij dat voorstellen? 

In Dynamo zijn dat allemaal blokjes met commando’s die ik aan elkaar plak en dan begin ik de puntenwolk te ontcijferen. Het programma in Dynamo kan nagaan welke puntjes bij mijn dak en welke bij mijn muur horen. 

En wat is het nut ervan om dit te programmeren? 

Als je dit handmatig zou moeten doen, kost dat ontzettend veel werk en tijd. Voor een tunnelproject beginnen we bij Infranea dan ook stelselmatig met een puntenwolk. Op deze manier kunnen we meer focussen op de controleslag bij het ontwerp. Soms krijgen we van de opdrachtgever de puntenwolk mee met de opdracht om in te tekenen. Zo kunnen we ook nagaan en/of aantonen dat we met onze doorsnedetekening binnen de vooropgestelde marges van de klant blijven en dus aan hun eis kunnen voldoen met ons ontwerp. Op deze manier zetten we Dynamo ook in als validatiemiddel zeg maar. 

Zijn er ook dingen die je met Dynamo niet kan of zou willen automatiseren? 

Goh, het is natuurlijk best geschikt voor ontwerpen die vaak terugkomen. Als je iets maar voor 1 keer gaat ontwerpen of het komt maar 1 keer voor, is het overdreven om daar dan iets geautomatiseerd voor te maken. 

Hoe meet en weet je of je op goede weg bent bij het programmeren? 

Ik bespreek elke week mijn voortgang met het management binnen Infranea. Daarnaast presenteer ik ook vaak wat ik doe intern aan collega’s die ook met Dynamo werken. Het is handig om op die manier ook feedback te ontvangen over mijn werk. 

Loop je wel eens vast in het programmeren? 

Ja hoor. 

Wat doe je dan om eruit te geraken? 

Ik probeer gewoon verschillende dingen. Ik ga online kijken en opzoeken. Dan ga ik bijvoorbeeld naar het Dynamo forum waar ook andere mensen dingen posten en ervaringen delen. Dat is handig. 

Hoeveel tijd besteed je aan je onderzoek? 

Met dit onderzoek ben ik voltijds bezig. Programmeren is veel testen en proberen voor je iets hebt. Want wat in Dynamo komt is vaak maar een fractie van alle afwegingen en keuzes die ik aan de achterkant gemaakt heb. 

Welke eigenschappen heb je nodig als je met dit soort werkzaamheden bezig bent? 

Geduld, analytisch, flink wat creativiteit, zeker oplossingsgerichtheid en “out of the box” kunnen denken. 


Daan, aandachtig aan het werk in Dynamo

Heb je nog een ultieme tip voor stagiaires of startende BIMmers?  

Probeer niet ineens de hele wereld te veranderen, begin klein en bouw geduldig je kennis op. 

Over de wereld veranderen gesproken… hoe zou jij de wereld veranderen met wat je doet?

Ik vind Artificial Intelligence en Machine Learning interessant. Er zijn op vlak van automatisering nog heel veel verbeteringen mogelijk in het bouwproces. Mij lijkt het leuk om verder te gaan op het idee dat je van alles kan programmeren om het bouwproces verder te optimaliseren. 

“Nog werk genoeg dus!” sluit Daan lachend af .

Succes verder Daan en bedankt om je inzichten te delen! 

 

Infranea

 Bij Infranea in Breda zijn we gepassioneerd door nieuwe technologie en innovatie binnen de infrastructuursector. Infranea staat dan ook voor “intelligent new infrastructure”. Wij maken deel uit van VK Architects & Engineers, een Belgisch-internationaal ontwerp- en ingenieursbureau met 70 jaar ervaring. Met onze gedeelde waarden, complementaire expertise en toegenomen schaal, kunnen we onze ambities in 3D-ontwerp, BIM-diensten en VR-simulaties samen verder opschalen. 

Onze medewerkers geven aan dat ze worden gewaardeerd en dat er naar hen wordt geluisterd. De horizontale managementstructuur zorgt voor direct en transparant contact met alle medewerkers. Dit bevordert samenwerking, kennisdeling en innovatie. Wij investeren proactief in aanstomend studerend talent en bieden studenten/stagiairs een veilige, lerende en tegelijk uitdagende werkomgeving waarin zij zich maximaal verder kunnen ontplooien in hun vak. 

 

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen