BLOG: Nieuwe competenties en vaardigheden voor de technologie van morgen
23 september 2022 
3 min. leestijd

BLOG: Nieuwe competenties en vaardigheden voor de technologie van morgen

In deze masterclass ga ik in op de nieuwe competenties en vaardigheden voor de technologie van morgen. Gave technologie en andere innovaties komen ons tegemoet; parametrisch ontwerpen, artificial intelligence (AI), machine learning, 3D printing, blockchain, internet of things en data. Onderdelen van industry 4.0 en bovenal de toekomst van bouwen. Hoe gaan we hier als mens mee om? Wat is daarvoor nodig? En hoe starten we hier mee? Op een andere manier dan we gewend zijn, door samen te werken, kennis te delen, elkaar verder helpen, anders denken en vooral gewoon doen! Nieuwsgierig zijn, experimenteren, vallen, opstaan, leren en nog een keer proberen!

In deze masterclass wil ik jullie toelichten welke ervaringen ik heb op gedaan. Op het gebied van mindset, cultuur, competenties en vaardigheden schets ik een beeld hoe je als mens met de technologie van morgen kunt om gaan. Nieuwe rollen en expertisegebieden ontstaan, waar jullie als student onderdeel van zijn of zelf kartrekker in kunnen worden. Je kunt een belangrijke rol gaan spelen!

Daar ga ik graag verder op in op 4 oktober, waar ik voldoende ruimte zal bieden aan interactie om samen in gesprek te gaan. 

Ernst Bouma - BIM Manager bij Vink Bouw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“You can’t make an omelette without breaking eggs” (Robert Louis Stevenson in 1897). Het is onmogelijk om iets te bereiken zonder mislukkingen. We hebben mislukkingen nodig om autonomie, creativiteit en ondernemingsdrang te stimuleren. De lust om te experimenteren neemt toe als mislukkingen zijn toegestaan. Denk maar aan de tijd dat je kind was, lekker uitproberen en vies worden. Of bij scheikunde stoffen in een erlenmeyer stoppen en de kleuren zien veranderen, door gewoon te proberen.  Dat gevoel willen wij terugbrengen!

  

Deel de mislukkingen en wissel successen met elkaar uit. Je helpt daarmee elkaar om verder te komen en zult zelf profijt hebben van de stappen die een ander al heeft gezet. Ik heb dit aan den lijve ondervonden door zelf het ‘trial and error’ proces aan te gaan, een snelle en leuke manier om nieuwe technologieën uit te proberen om vervolgens te implementeren. Dit vraagt als mens om je anders op te stellen, ervan uitgaan dat er mislukkingen komen en die oké vinden. Je helpt jezelf om te durven vallen, weer op te staan -   terug te kijken en te leren, om vervolgens het nogmaals te proberen. Pak dit bijvoorbeeld aan door een experiment op te delen in stappen. Per stap toewerken aan je einddoel van het experiment zal je helpen om ‘gewoon’ te beginnen. Begin met het proces van trial and error, zoek kennis en experts om je heen -of wees nieuwsgierig. Vooral veel vragen stellen en openstaan voor andere meningen of zienswijze.

 


 

Als student kom je straks een wereld in van een bouwende digitaliserende samenleving, waar de eerste AI (Artifical Intelligence) platforms opstaan die de samenwerking tussen mens en computer naar een volgend niveau brengen. Of denk eens aan holografie, waar we met elkaar het virtueel bouwen in een real-life omgeving aangaan. Je hebt de kans om een nieuwe rol of expertisegebied te creëren -of maak kennis met vernieuwde rollen. Zo hebben wij de rol van werkvoorbereider ontwikkeld naar projectcoördinator, waar de vaardigheden van BIM-coördinatie geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden. Er worden nieuwe competenties gevraagd, op communicatievlak afspraken maken ‘hoe we communiceren’, procesbeheersing door rekening te houden met korte -en lange termijn acties, integraal ontwerpen - dat houdt ook in dat we naar elkaars behoefte luisteren en inzicht krijgen in elkaars werkwijze (nieuwsgierig zijn!). We zitten vooral in een wereld waar we tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, en deze met elkaar gaan oplossen. Door meer kennis van digitale middelen en complementaire competenties door daar het gesprek over aan te gaan, en de uitkomsten te delen, geen goed of fout! Proberen, experimenteren, vallen, leren, nog eens proberen en nog meer leren. Op 4 oktober tijdens de BIM Onderwijsdag meer! 


 Door: Ernst Bouma - BIM Manager bij Vink Bouw


Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen