DigiCampus GWW helpt MKB GWW bedrijven digitaliseren
06 februari 2023 
3 min. leestijd

DigiCampus GWW helpt MKB GWW bedrijven digitaliseren

Omdat de GWW sector achter blijft als het gaat om digitalisering besloten de Stichting Rondom GWW en de Gemeente Rotterdam tot de oprichting van de Digicampus GWW. Tijdens de InfraTech vakbeurs in Ahoy Rotterdam, eind januari, is het ‘Digicampus GWW deelakkoord’ ondertekend door Karel Ossewaarde (voorzitter Stichting Rondom GWW), Ronald Zandbergen (voorzitter RegioIngenieur) en Jeffrey van Meerkerk (voorzitter Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland). Hiermee hopen de initiatiefnemers de digitalisering van de branche een impuls te geven. De Digicampus moet door digitalisering, samenwerking en kennisdeling MKB bedrijven in de GWW helpen naar een mooie toekomst.

Infrasector digitaal vaardiger maken

Het platform DigiCampus GWW heeft als missie iedereen in de infrasector digitaal vaardiger te maken en slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. Het platform is een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland. Tijdens de InfraTech vakbeurs in Ahoy Rotterdam was er op 18 januari een officieel moment van de ondertekening van het Digicampus GWW deelakkoord ondertekend door aan het platform deelnemende partijen.

Met de ondertekening van DigiCampus GWW wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers in de infrasector en het verbeteren van de digitale samenwerking tussen verschillende partijen. De ondertekening markeert het startpunt van een ambitieus project dat zich richt op het versterken van de digitale competitiviteit van de infrasector en het verhogen van de productiviteit in de sector.

Karel Ossewaarde, voorzitter van Stichting Rondom GWW. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om de infrasector klaar te maken voor de toekomst. We zijn de minst gedigitaliseerde sector in Nederland. De grote GWW bedrijven en advies- en ingenieursbureaus hebben het al wel opgepakt, dat moet nu ook gebeuren voor bedrijven van het relatief kleinschalige werk in steden. Er ligt een uitdaging voor ons allemaal.” Ronald Zandbergen van RegioIngenieur: “We hebben met de digitaliseren nog een grote stap te zetten. Het is noodzakelijk samen te werken en onze samenwerking te standaardiseren.” 


De provincie Zuid Holland richt zich op het aantrekkelijk maken van het bedrijfsleven voor het talent dat in de procvincie wordt opgeleid. Jeffrey van Meerkerk van de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland, )ziet daarom veel potentie in de DigiCampus: “Een sterke digitalisering van de GWW maakt dat je productiever werkt en een aantrekkelijke werkgever wordt voor jong talent.” 

Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Digicampus GWW is een win-win: aan de ene kant ondersteunt het ‘leven lang ontwikkelen’ van werknemers en aan de andere kant stimuleert het bedrijven in die sector om te digitaliseren. Met dit Human Capital deelakkoord zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van de digitale economie in Zuid-Holland.”

Leuker werk in de branche

 Jan Wim van Wijngaarden, financieel directeur bij Kuipers Infra en penningmeester Stichting Rondom GWW, geeft aan dat de stap voor het MKB naar een volledig gedigitaliseerde omgeving groot is. “Er is nog weinig ervaring, maar dat weerhoudt ons niet om aan de slag te gaan”, zegt Van Wijngaarden. Om de medewerkers stap voor stap kennis te laten maken met mogelijkheden van de digitale wereld stelt hij praktische oplossingen voor; “Door bijvoorbeeld de papieren tekening, waarop de uitvoerders met potlood aangeven wat gedaan is, te vervangen door een slimme, interactieve pdf, kan de man in het veld al veel informatie uit de digitale bestanden tot zijn beschikking hebben. Zo’n slimme pdf kan gekoppeld zijn aan begrotingsposten en aan de digitale tekeningen met alle details. Voor zo’n koppeling is nog geen grote investering nodig en het werk wordt er leuker van!”

De branche wordt aantrekkelijker voor nieuwe studenten zowel man als vrouw, is de verwachting. “Niet langer zal het MKB GWW bedrijf worden geassocieerd met een man met een schep in de modder,” zegt Daan de Wit van DigiCampus. “De branche krijgt nieuwe profielen, gaat efficiënter werken en wordt ook aantrekkelijk voor jongens en meisjes die digitaal vaardig zijn.”

Collega Jaap Kolk: “Zes jaar geleden begon het met een groep opdrachtgevers en opdrachtnemers om met een BIM platform Zuid-Holland de stap te kunnen maken naar professionalisering. De verbinding te zoeken met ketenpartners en het onderwijs. Niet met digitalisering als doel, maar om te komen tot betere afspraken een leukere sector.”

BIM Onderwijs

BIM Onderwijs staat graag open om te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Delano Kenepa: “De bouw loopt wat BIM betreft wat voor op de GWW sector. De kennis en ervaring die we nu opdoen in het onderwijs is heel interessant voor bedrijven in de GWW. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Wij leren over de specifieke behoeften van het MKB GWW en we hebben een uitgebreid netwerk dat hierop kan inspelen.” 


Door: BIM Onderwijs


Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen