Blockchain en BIM
26 september 2018 
1 min. leestijd

Blockchain en BIM

BIM is een onmisbaar onderdeel in het proces van ontwerpen, bouwvoorbereiding, realisatie en exploitatie. BIM biedt de mogelijkheid om de bouwopgave vooraf volledig uit te werken. Dit geeft inzicht in het te realiseren project en het te ontwerpen bouwproces en voorkomt problemen in de uitvoering.

Alle nieuwbouwprojecten met BIM

Anno 2018 worden binnen BAM alle nieuwbouwprojecten met BIM uitgevoerd. Dit betekent een grote hoeveelheid aan data en geometrie. Data die ook doorgestuurd kan worden rechtstreeks naar een CNC-machine, waarmee geometrie van een product automatisch gecreëerd kan worden.

Met sensoren data verzamelen

BIM levert een schat aan data op zoals materiaal-/producthoeveelheden en specificaties die relevant zijn voor de exploitatie van het gebouw, het beheer en het onderhoud.  Het benutten van deze data is nog geen gemeengoed maar dit is wel relevant voor de opdrachtgever. De inzichten die hierdoor verkregen worden kunnen aanleiding vormen voor optimalisaties van het project. Hierbij spelen productdefinities een belangrijke rol. Wat is een luchtbehandelingskast, wat zijn de eigenschappen ervan en welk onderhoud vindt er plaats?

Daarnaast wordt met behulp van sensoren data verzameld binnen gebouwen. Op basis van data-analyse worden storingen de vroegtijdig gedetecteerd, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat. Hierbij maakt preventief, protocollair onderhoud de komende jaren plaats voor predictief (voorspelbaar), datagestuurd onderhoud.

Hoe kun je met al deze data gestructureerd omgaan en hoe kun je over de projecten heen van deze data gebruik maken. Zien we trends in de data, hebben we veel onderhoud aan bepaalde producten.

Blockchain en BIM

Interessante vraag is of we hierbij gebruik kunnen maken van blockchain technologie. Is dit een hype of bruikbaar op de korte termijn.

Op 3 oktober tijdens de BIM Onderwijsdag zullen we tijdens de presentatie hier verder op in gaan.

Door: Jaco Prins – Vakgroepleider Bouwinformatica at BAM Bouw & Vastgoed

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen