Construsoft denkt aan BIM bij de uitwerking van de timmerindustrie opleidingen
29 november 2020 
2 min. leestijd

Construsoft denkt aan BIM bij de uitwerking van de timmerindustrie opleidingen

Afgelopen jaar ging Construsoft een samenwerkingsverband aan met SWV Hout praktijkleren en Houtdatwerkt. Zodat scholieren in het mbo kennis konden en ervaring konden opdoen met het Bouw Informatie Model, ook wel BIM. Meer en meer bedrijven in de bouw maken al gebruik van de BIM werkmethodiek. Zij zetten het dan ook regelmatig in bij hun projecten. Dit resulteerde in de timmerindustrie in een oplopende vraag naar studenten met kennis over BIM. Maar er bleef een uitblijvend ‘aanbod’. Dankzij het samenwerkingsverband is de invulling van diverse houtopleidingen opnieuw bekeken. Daardoor is er straks een nieuwe generatie werknemers beschikbaar om de implementatie van het Bouw Informatie Model – BIM in de timmerindustrie voort te zetten.

De scholieren die nu studeren zijn de toekomstige werknemers (zoals bijvoorbeeld BIM Modelleur). De kennis en ervaringen die de studenten tijdens hun opleiding opdoen, zetten ze later in bij het bedrijf in de bouw waarvoor ze gaan werken. Een belangrijk aspect wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de bouwsector. Constructies worden niet langer uitgewerkt op de tekentafel, maar op de computer in 2D en steeds vaker ook in 3D en BIM. Bedrijven maken deze ontwikkeling al door, maar op de scholen wordt vaak nog geen les gegeven in de nieuwe mogelijkheden. Terwijl deze nieuwe generatie afstudeerders juist de kennis over de laatste ontwikkelingen zouden moeten meenemen wanneer ze aan de slag gaan bij een bedrijf.

BIM Onderwijs scholieren

BIM Onderwijs scholieren aan de slag met Construsoft Window

Scholieren aan de slag

Om uitvoering te geven aan onder andere het bevorderen van de instroom heeft de Timmerindustrie ‘Houtdatwerkt’ opgezet. Inmiddels heeft een groot aantal mbo-scholen toegang tot het ontwikkelde lesmateriaal waarin ook de kozijnsoftware Construsoft Window en Trimble Connect aan bod komen. Ook zijn er plannen om ook Tekla Structures toe te voegen aan het lesmateriaal. Een van deze scholen is het Technova College. Hier hebben inmiddels studenten mogen ervaren hoe het is om te werken met Construsoft Window en wat de extra waarde is van een Bouw Informatie Model. Voor de start van het nieuwe programma was Erwin Meijers, Productmanager kozijnsoftware bij Construsoft, aanwezig om de opening te verzorgen en deze nieuwe lichting toekomstige werknemers voor te bereiden op een toekomst in de timmerindustrie.

Naast onderdeel van de samenwerking met Construsoft en Houtdatwerkt, is SWV Hout praktijkleren ook een van de onderwijsinstellingen die is gestart met dit nieuwe lesmateriaal. SWV Hout praktijkleren laat jongeren niet alleen een vakopleiding volgen, maar biedt hen tegelijkertijd ook een baan aan in de timmerindustrie. De lessen bestaan uit praktische opdrachten en laten de scholieren kennis maken met BIM en het modelleren in 3D aan de hand van Trimble Connect en Construsoft Window.

Construsoft Window

Kartrekker aan het woord

Kartrekker van deze ontwikkelingen in de onderwijswereld voor de timmerindustrie is Gerard Bouwman, Technisch Opleidingsadviseur bij Houtdatwerkt. “Ik had de naam Construsoft al vaker gehoord bij verschillende timmerfabrieken en was zeer enthousiast over de mogelijkheden van Construsoft Window. Deze software sluit precies aan bij mijn missie. Mijn missie is om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan de laatste ontwikkelingen in de timmerindustrie. Zoals voor het maken van ramen, kozijnen en deuren. Hierdoor sluit de kennis en kunde van de (toekomstige) werknemer veel beter aan bij de wensen en behoeften van de werkgever en kan hij of zij een frisse blik werpen op de manier van werken binnen het bedrijf. Een missie die ik met de opgezette samenwerking zo vlak voor mijn pensioen als succesvol beschouw.”

Bron: Construsoft

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen