BIM bij Hoppenbrouwers: kennis naar de knoppen!
12 september 2023 
2 min. leestijd

BIM bij Hoppenbrouwers: kennis naar de knoppen!

BIM BIJ HOPPENBROUWERS: KENNIS NAAR DE KNOPPEN!

De wereld verandert. Daar zijn we ons bij Hoppenbrouwers zeker van bewust. We krijgen te maken met vergaande robotisering en automatisering. Processen worden volledig gedigitaliseerd, meer datagedreven en predictive. We doen steeds vaker het licht of de verwarming aan via onze mobiel en controleren daarbij ook nog even het energieverbruik. Daarnaast is e-shopping steeds meer ingeburgerd in ons dagelijks leven. We zijn gewend om op ieder moment van de dag, 24/7, producten te kopen en verwachten ook same day delivery. Alles met één druk op de knop, kant-en-klaar en plug & play!

Daarmee veranderen ook de behoeftes van de klant: gebruiksgemak, betere doorlooptijden, snellere levertijden en lagere kosten. We willen meer doen in minder tijd. Techniek staat daarin nooit stil en speelt zelfs een steeds belangrijkere rol in het vervullen van deze behoeftes. Al deze razendsnelle ontwikkelingen vragen om een digitale transformatie. 

Door processen zoveel mogelijk te digitaliseren willen we bij Hoppenbrouwers activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben elimineren. We noemen deze activiteiten ook wel ‘verspillingen’. Dat wil zeggen dat jouw werk alleen maar gaat bestaan uit activiteiten die waarde toevoegen voor de klant en in lijn liggen met jouw talenten. Juist praten als het nodig is en juist doen waar je goed in bent. Dat zorgt uiteindelijk voor meer werkplezier én een hogere klanttevredenheid. Zo kunnen wij meer doen, met hetzelfde aantal mensen. 

Volgens de LEAN methode zijn er 8 soorten verspilling; transport, voorraad, overbewerking, overproductie, wachten, fouten, beweging en tenslotte talent. Verspilling van talent kwam in eerste instantie niet in dit rijtje voor, maar dit is juist een belangrijke categorie. Het niet kunnen gebruiken van kennis in het werk wat je doet kan leiden tot ontevreden en ongemotiveerde medewerkers. Het optimaal reduceren van verspilling heeft geleid tot de trend van simplificatie, de eerder genoemde ‘één druk op de knop, kant-en-klaar, plug & play’. 

De installatietechnische branche staat tegelijkertijd voor grote opgaven, zoals het faciliteren van de energietransitie, circulariteit, en veilig en gezond ouder worden. Daarvoor zijn nieuwe technologieën en informatietechnieken cruciaal. Digitalisering komt daarmee in een versnelling. “Organisaties die het beste kunnen inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden zijn de winnaars van morgen”.

Enerzijds wil Hoppenbrouwers slim anticiperen op de veranderende wereld, waarbij bundeling van installatiekennis nodig is. Anderzijds hebben we te maken met de eerder genoemde simplificatie. Het gevaar hierbij is dat vereenvoudiging van technieken kan leiden tot ‘luiheid’. Het proces kan tegenwoordig bediend worden met simpele knoppen, wat kennisontwikkeling niet lijkt te bevorderen.  ”ChatGPT weet het wel”.

hop5

Bij Hoppenbrouwers willen wij waken voor die luiheid waarbij kennis en talent verloren gaat. We willen knoppen maken die mensen gebruiken om verspilling te elimineren en willen daarnaast onze eigen kennis en talenten uitdagen om aan de knoppen te zitten. Knoppen in (open) tools zonder functionele beperkingen of verplichtingen, met als basis één bronbestand met zuivere en actuele informatie. In ons geval een Revit bim-model zonder ‘hulpprogramma’s’ die in eerste instantie handig lijken, maar het knoppen draaien beperken. 

Hoppenbrouwers gaat graag met onderwijs in gesprek om er voor te zorgen dat deze knoppendraaiers worden klaargestoomd voor de complexe maar gave installatietechnische opgaves voor de toekomst! 


Door: Joris van den Braak - Hoppenbrouwers Techniek

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen