Vmbo leerlingen gebruiken SketchUp om hun eigen Tiny House in 3D te ontwerpen
20 april 2023 
1 min. leestijd

Vmbo leerlingen gebruiken SketchUp om hun eigen Tiny House in 3D te ontwerpen

"Welk beroep wil ik later uitoefenen en welke opleiding heb ik daarvoor nodig?" Leerlingen uit mavo 3 van het Roland Holst hadden vorige week hun eerste les bij het MBO College Hilversum om hen te helpen bij het beantwoorden van deze vraag.  Onder leiding van techniekdocenten leerden ze met behulp van SketchUp hun eigen Tiny House in 3D te ontwerpen. Dit pilotproject heeft als doel de leerlingen een brede oriëntatie te geven, zodat ze een vervolgopleiding kunnen kiezen die bij hen past.

Het project begon op school met een focus op duurzaamheid. De leerlingen brachten eerst een bezoek aan Vonk (een duurzame broedplaats in Hilversum, waar de lokale woningcoöperatie Dudok Wonen experimenteert met klein wonen) om te zien hoe een Tiny House eruit ziet. Vervolgens ontwierpen ze onder begeleiding van docent Anouk Bijvank een plattegrond van hun eigen Tiny House. Met deze voorbereiding gingen ze aan de slag op het MBO College Hilversum om een 3D-tekening van hun plattegrond te maken met behulp van SketchUp.

Waarom SketchUp? Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en jongeren komen hier steeds vroeger mee in aanraking door de voortschrijdende digitalisering. De kans is groot dat onze leerlingen later in de technische sector een baan zullen vinden. Helaas blijft "techniek" voor veel leerlingen nog een abstract begrip. Wat houdt techniek precies in en wat kunnen zij ermee bereiken? Hoewel onze leerlingen theoretisch goed worden opgeleid, willen we hen met deze pilot ook laten zien hoe technologie in de praktijk werkt. Zo willen we hen breed oriënteren en voorbereiden op hun toekomstige carrière, en daarom zijn we met deze pilot gestart.

Daarnaast willen we de leerlingen laten inzien dat de weg naar een technische opleiding soepel kan verlopen via het mbo. De overstap van een technisch profiel op het vmbo naar een technisch profiel op de havo is vaak lastig, omdat leerlingen dan verplicht wiskunde B moeten volgen. Op het mbo wordt wiskunde specifiek in de techniek gegeven, wat de kans op technisch werk en een technische hbo-opleiding vergroot. Daarom is deze pilot ook aantrekkelijk voor leerlingen die de ambitie hebben om verder door te stromen na het vmbo.

Als de leerlingen hun 3D-tekening af hebben, zullen ze deze presenteren op school. Daarnaast zal de pilot worden geëvalueerd door beide scholen, waarbij de leerlingen natuurlijk ook worden betrokken. Hoewel we zijn begonnen met techniek, willen we onze leerlingen de mogelijkheid bieden om zich ook in andere sectoren te oriënteren. Of dit mogelijk zal zijn, hangt af van het succes van deze pilot, maar gezien het enthousiasme van de leerlingen zal het zeker niet aan hen liggen.

Bron: Roland Holst College

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen