Infrakit – BIM in het onderwijs
30 september 2021 
3 min. leestijd

Infrakit – BIM in het onderwijs

Infrakit – BIM in het onderwijs

Het SOMA college in Harderwijk werkt tijdens het curriculum ‘BIM in de Infra’ met Infrakit. Tijdens een praktijkgerichte opdracht gaan de studenten door een goede samenwerking de ontwerpen in de praktijk realiseren. De studenten hebben toegang tot het juiste Infrakit project. De projectdocumenten zoals bestaande- en nieuwe situatietekeningen (DWG) en 3D ontwerpen worden in het project geüpload en de eventueel aanwezige graafmachines worden gekoppeld. De metingen en foto’s die buiten ingewonnen worden komen samen in hetzelfde Infrakit project. Op deze manier stelt elke projectgroep informatie via de Cloud aan elkaar beschikbaar en werken ze naadloos samen in de uitvoering. Deze informatie staat niet alleen in een folderstructuur, maar is zichtbaar op een achtergrondkaart (b.v. een actuele luchtfoto of orthofoto). Doel- en praktijkgericht door alle informatie visueel en digitaal bij de hand te hebben! In deze blog wordt antwoord gegeven op enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee deze verschillende belanghebbenden in het dagelijkse werk worden geconfronteerd. In de afgelopen 10 jaar hebben we geleerd dat goede informatiestromen en het delen van juiste informatie de sleutelelementen zijn voor efficiënte en hoogwaardige bouwprocessen.

Infrakit – de digitaliseringspartner voor alle partijen in de infrabouw

De werkomgevingen waarvoor Infrakit is ontworpen, zijn behoorlijk uitgebreid en divers. Bij bouwprocessen voor infrastructuur zijn veel verschillende partijen betrokken: eigenaren, ontwerpers, aannemers en onderaannemers. Deze partijen hebben ook verschillende opvattingen en behoeften als het gaat om een vlot en efficiënt bouwproces. Daarom is Infrakit ontwikkeld voor de gehele levenscyclus van de allereerste planning tot aan de oplevering. De grootste kracht ligt in de uitvoeringsfase van een infrastructureel project.

Project eigenaren: planning, kosten en kwaliteit

Enkele typische zorgen van eigenaren van infrastructuur zijn de projectkosten, de planning en de kwaliteit van het werk. Infrakit maakt realtime samenwerking tussen de verschillende stakeholders mogelijk. Met het platform wordt ook de kwaliteit verbeterd, door een realtime voortgangsbewaking voor alle betrokken partijen. Bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van 3D-ontwerpen om een verbeterde workflow mogelijk te maken. Wijzigingen en wachttijden worden drastisch verminderd, de emissie uitstoot van het project gaat omlaag en er wordt duurzamer gebouwd.

Er wordt efficiënter en beter samengewerkt met significantie besparingen. Projecten zijn sneller opgeleverd dan gepland, met significante besparingen. Lees meer over de praktijk:  

Naadloze informatiestroom van ontwerp- en constructiefase tot aan kwaliteitsdocumentatie  

Ontwerpers moeten ervoor zorgen dat hun 3D modellen uitvoerbaar zijn in de uitvoering. Indien nodig moet ook de “as-built” documentatie worden gecontroleerd om het opgeleverde werk en de afwijking ten opzichte van de planning te documenteren. Hoe zorg je ervoor dat de klant op elk moment over de nieuwste ontwerpen beschikt? Met Infrakit is dit allemaal ontzettend eenvoudig. Ontwerpers kunnen efficiënt gegevens van de bouwlocatie verzamelen en documentatie vanuit Infrakit overdragen. De realtime weergave in Infrakit komt alle betrokken partijen ten goede, dankzij onmiddellijke, betere communicatie, samenwerking en documentatie.

Aannemers hebben hun gereedschap voor kwaliteitscontrole en risicobeheer direct op zak en profiteren van een gemakkelijkere overdrachtsfase 

Aannemers moeten de winstgevendheid van het lopende project waarborgen. De oplevering van projecten is een sleutelelement en moet voldoen aan de eisen van de eigenaar op het gebied van kosten, kwaliteit en deadline. Infrakit biedt een gecentraliseerd cloudplatform waar aannemers alle bouwfasen, middelen, gereedschappen en hun machinepark eenvoudig en efficiënt kunnen beheren. Het platform biedt realtime zicht op de situatie en de voortgang met verschillende apparaten zoals smartphones en tablets, die gemakkelijk te gebruiken zijn op de bouwlocatie. De voortgang van projecten kan worden bewaakt met behulp van landmeetkundige gegevens en logboekregistraties uit de machinebesturing, foto’s, orthofoto’s en drone-weergaven. 

Ook voor het beheer van groot transport biedt Infrakit een krachtige tool. Je kunt vrachtwagens en dumpers in realtime volgen en de logistiek automatisch volledig documenteren. Over het algemeen realiseren aannemers een betere kwaliteitscontrole met minder fouten en nabewerking, wat ook betekent dat er minder claims worden ingediend. Door data, mensen en machines met elkaar te verbinden, zorgt Infrakit ervoor dat alle projectpartijen werken met de meest recente plannen en schema’s. Dit voorkomt verspilling van middelen en dure fouten. 

Infrakit werkt met verschillende soorten machines en integraties, onafhankelijk van de merken van apparatuur en software. De overdrachtsfase is stressvrij, omdat alle constructie-informatie al in Infrakit te vinden is.  

Eerste stappen naar meer gedigitaliseerde infrastructuurprojecten  

Is projectdigitalisering ook voor uw bedrijf interessant? Neem dan vrijblijvend contact op. We brengen dan alle behoeften in kaart en er kan een proefproject worden gepland dat hierop aansluit. Ons serviceteam staat klaar om u te helpen voor technische ondersteuning tijdens de uitvoering.Door: Infrakit B.V. - Dennis Wieringa


Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen