Data gedreven ontwerpen biedt ongekende kansen
25 november 2021 
4 min. leestijd

Data gedreven ontwerpen biedt ongekende kansen

Wie dacht dat de civiele techniek met de komst van BIM een grote stap in de ontwikkeling maakt, heeft nog niet ontdekt hoe groot de sprong is die nu gezet wordt naar de wereld van data gedreven ontwerpen. Hierbij is het enorm belangrijk om al je Bouwwerk Informatie te Managen en te organiseren. Bij Royal HaskoningDHV werken inmiddels tal van experts aan het verzamelen en analyseren van data die projecten en modellen opleveren. Daniël Gmelig Meyling vertelt ons wat deze informatie oplevert en wat de ontwerpers van morgen er mee kunnen. 

Data gedreven ontwerpen

 Daniël Gmelig Meyling, BIM lead Transport en Planning bij Royal HaskoningDHV : “We zijn in onze organisatie al jaren bezig met het optimaliseren van onze manier van werken. Jaren geleden maakten we de overstap naar digitaal tekenwerk en 3D ontwerpen. Het werd ervaren als een rups die een vlinder werd. Een onomkeerbaar proces dat ons enorm helpt om samen met de klant de transitie naar de volgende generatie van mobiliteit te maken. Maar de techniek gaat hard. Nu zetten we weer een gigantische stap naar data gedreven ontwerpen. Dit zal de doelmatigheid, de prestaties en de duurzaamheid van de infra sector verder verhogen.”

“De computer is in staat snel analyses te maken. Uit een grote hoeveelheid data kiest de computer het beste alternatief. Waar we vroeger zelf gingen tekenen en alternatieven gingen bepalen, genereert de computer straks op basis van ingevoerde data van al onze bruggen, de 10 beste alternatieven. Sneller en beter onderbouwd dan dat wij dat op de ‘oude’ analoge manier deden.” 

“Gegevens die we nu verzamelen en meegeven in onze ontwerpen zijn daarom van groot belang. Door deze data in te voeren, leren computers, met de hulp van artificial intelligence en zijn ze in staat in razend tempo alternatieven door te rekenen. Informatie van tal van ketenpartners die aan de basis staan van civiel technische werken, draagt bij aan het verbeteren van de data, de samenwerking en het product. ” 

“Dat betekent niet dat ontwerpers straks overbodig zijn en we dit aan de computer over kunnen laten. Er zullen misschien competenties veranderen, het aantal mensen zeker niet. Binnen ons bedrijf zien we bijvoorbeeld een groeiend aantal data specialisten om onze klanten met de meest recente technieken en digitale expertise te kunnen bedienen.” Daarnaast zien we dat de ontwerpers juist meer all round worden, door het toepassen van verschillende ontwerp pakketten. Waar ontwerpers eerder enkel met Autocad werkten, zie je nu dat dezelfde ontwerper ook Revit, Grasshopper of Dynamo beheerst. 


Civiel werk gaat door

 “Wij draaien tijdens de Corona crisis onverminderd door. Daniël is op dit moment nog niet huiverig voor terugloop in opdrachten in de civiele techniek. Op termijn zal onze branche misschien ook getroffen worden. Nu in ieder geval nog niet. De overheid laat veel opdrachten doorgaan, zodat we steeds volop in het werk zitten.” 

En dus is bij Royal HaskoningDHV genoeg plek voor stage en afstudeerprojecten. “Het hele bedrijf is er op gericht ons kennisniveau te verhogen en steeds met elkaar te leren. En er is een grote diversiteit aan expertise. Je kunt hier je eigen route uitstippelen. We bieden ruimte aan jong talent en innovatie. Wij zoeken altijd jonge professionals die in dit klimaat willen werken aan de wereld van morgen. 

Maar het bedrijf steunt ook op kennis en ervaring van oudere werknemers. “Hoe goed de studenten ook zijn, onze kracht zit hem ook in de jarenlange ervaring in het veld. Vandaar dat we jongeren koppelen aan ervaren werknemers. In een soort meester-gezel samenwerking, als in de oude ambachten, leren ze van elkaar. Praktijkervaring en nieuwe technieken combineren we tot nieuwe kennis die ons helpt onze producten en diensten te verbeteren en de concurrentie voor te blijven.”

BIM is pas het begin

 “De spectaculaire 3D modellen, met al hun informatie zijn niet het eind doel. Het gaat er om; wat doe je met al die informatie die het project en het model oplevert? Steeds meer is de manier van werken en hoe je alle data en informatie organiseert, de essentie van een BIM-proces. BIM is veel meer dan alleen het modelleren. BIM staat bij ons voor Bouwwerk Informatie Management . Dit betekent dat we steeds moeten nadenken, hoe organiseren we onze data op dit project, hoe delen we de data met onze partners en klanten en hoe houden we de data actueel. We gaan steeds meer data gedreven keuzes maken op basis van analyses van de gemaakte keuzes in het verleden naar generative design. Waarbij software op basis van algoritmen zelfstandig ontwerpvoorstellen genereert. Tevens zie je ook dat er steeds meer informatiebronnen worden aangeboord om de BIM modellen te verrijken. Wij zien BIM dan ook niet alleen als 3D ontwerp, maar vooral ook als een proces waarbij meerdere partijen in één model werken, dat altijd actueel en beschikbaar is. Hierdoor worden dubbelingen en mogelijke misinterpretaties bij vertaalslagen en clashes in modellen voorkomen. Dat werkt tijd- en kostenbesparend. We kunnen de informatie delen in de leverketen en na oplevering in zijn geheel beschikbaar maken voor de asset owner, die dit hierna in onderhoud kan nemen (of uitbesteden aan een externe partij) waarbij het 3D model in tact blijft en kan functioneren als Digital Twin.

 
Gmelig Meyling legt daar dan ook de nadruk op in de gastcolleges die hij geeft op het hbo en universiteiten en bijvoorbeeld ook op de BIM Onderwijsdag. “Het maken van een Bouw Informatie Model is aan te leren. Veel belangrijker is de context en randvoorwaarden, het procesmatige deel van BIM. De studenten meekrijgen is daarin de uitdaging, samen vooraf met alle stakeholders en partners transpiratie creëren. Welke informatie behoefte heeft de klant bijvoorbeeld in de beheerfase? Daar moeten we in het plan en ontwerpfase al over nadenken.  Dat gaat ons als keten enorm helpen. We kunnen er nog veel meer uit halen!”

Als voorbeeld geeft Daniël aan hoe de “Googles” van deze wereld hun informatie gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen. “Een sensor in de banden registreert wanneer een band over een gat in de weg rijdt. Techbedrijven die deze informatie analyseren, kunnen vervolgens precies aan de onderhoudsdiensten aangeven waar het gat is en zo nodig de reparatie laten uitvoeren. Zo verwacht ik veel van de informatie die in het 3D model en andere informatiedragers  is opgenomen en wat de computer in de komende jaren daarvan leert.” Uiteindelijk werken we met elkaar toe naar het creëren van Digital Twins, om veel meer waarde uit onze assets te halen. 

Zo is er voor de leerlingen van nu weer een interessante uitdaging voor de toekomst. Daniël raadt  studenten aan “lekker open in die wereld te stappen. Bij veel bedrijven ervaring op te doen.” En jezelf de vraag stellen; Wat levert de gigantische hoeveelheid data op aan kennis en inzichten voor de leefomgeving van morgen?

Door: BIM Onderwijs

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen